Czasopisma

Nowa Krytyka nr 22-23/2009

SPIS TREŚCI

Jerzy Kochan Filozofia w matriksie 

* * *

GILLES DELEUZE O czterech formułach poetyckich, mogących stanowić podsumowanie filozofii kantowskiej 

JAN KUROWICKI To, co żadne 

PIOTR JAN PRZYBYSZ Sztuka a paidea. Rekonstrukcja stanowiska Stefana Morawskiego 

JERZY KOCHAN Konsumpcja: między terroryzmem a znawstwem 

JEAN-LUC NANCY Nota o sztuce i powtórzeniu 

TOMASZ ZAŁUSKI Wspólnota bez immanencji 

* * *

MAŁGORZTA BURNECKA Teoria Niklasa Luhmanna w systemie nauki. Obserwacje odniesień 

MAREK WIĘCŁAW Co mężczyzna o genderowych koncepcjach nauki wiedzieć powinien? (notatki na marginesie literatury kobiecej) 

TOMASZ TUROWSKI Petera Singera koncepcja bioetyki 

BARTOSZ KORZENIEWSKI Pamięć o holokauście a granice interpretacji w postpolitycznym świecie 

* * *

MAGDALENA WOJEWODA Pojęcie nirwany w buddyzmie tybetańskim 

PAWEŁ ZAŁĘSKI Społeczeństwo cywilne wobec społeczeństwa politycznego w dobie romantyzmu 

JACEK UGLIK Idealizm etyczny Johanna Gottlieba Fichtego jako wprowadzenie do filozofii negacji Michała Bakunina 

PAWEŁ PIENIĄŻEK Wokół autentycznego sceptycyzmu. Sceptycyzm i życie u Hume’a i Nietzschego 

HALINA WALENTOWICZ Max Horkheimer a tradycja filozoficzna 

BŁAŻEJ BASZCZAK Paul Ricoeur – ku metaforze żywej 

MARTA SZABAT Problematyczność podmiotu wcielonego 

* * *

BARTOSZ ŻUKOWSKI Antropologia poststrukturalna 

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232)

MARTA KASZTELAN Znakowy poziom analizy wiedzy. M. Foucaulta archeologia nauk humanistycznych 

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232 )

MARTA KANIA Piękna historia brzydoty 

(Umberto Eco, , Historia piękna, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005.i Eco, Umberto, Historia brzydoty, tłum. zbiorowe, Poznań 2007, s. 10)

 
Cytat Masturbacja ma się tak do seksu jak filozofia do rzeczywistości KAROL MARKS