Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:

Jerzy Kochan: jerzy_kochan@poczta.onet.pl

SEKRETARZE REDAKCJI

Tymoteusz Kochan: tymoteusz.kochan@interia.pl

Bartosz Mika: aalac@interia.pl

RADA NAUKOWA CZASOPISMA

Étienne Balibar: Paryż /Bogdan Banasiak: Łódź /Monika Bobako: Poznań /Ignacy S. Fiut: Kraków /Valeriy D. Gubin: Moskwa /Beata Frydryczak: Zielona Góra / He Ping: Wuhan /  Jerzy Kochan: Szczecin - przewodniczący /Rafał Jakubowicz: Poznań / Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz: Szczecin /Krzysztof Matuszewski: Łódź /Aleksander Ochocki: Warszawa /David Ost: Nowy Jork /Ryszard Różanowski: Wrocław /Mirosław Rutkowski: Szczecin /Tomasz Sieczkowski: Łódź /Jacek Tittenbrun: Poznań /Halina Walentowicz: Warszawa /Tomasz Wiśniewski: Warszawa / Wu Xinway: Wuhan

Dominik Paszkiewicz: Szczecin (webmaster) /Maciek Kawecki: Berlin (creator)

LISTA RECENZENTÓW WIODĄCYCH CZASOPISMA /recenzenci wewnętrzni i zewnętrzni/

Bogdan Banasiak /Ignacy Fiut /Jerzy Kochan /Jan Kurowicki /Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz /Krzysztof Matuszewski /Andrzej W. Nowak /Florian Nowicki /Aleksander Ochocki /Ryszard Różanowski /Jacek Tittenbrun /Marek Tokarz /Halina Walentowicz

STALI REDAKTORZY TEMATYCZNI CZASOPISMA

Bogdan Banasiak - filozofia francuska

Monika Bobako - feminizm i postkolonializm

Ryszard Różanowski - estetyka

Halina Walentowicz - filozofia niemiecka

REDAKTORZY JĘZYKOWI

James Richard Shanahan: j.shanahan@wahaxah.com (język angielski)

Elżbieta Blicharska: elzbieta.blicharska@wp.pl (język polski)

Jadwiga Hadryś: jadhadrys@interia.pl (język polski)

Cytat Prawo do tego, by w granicach pewnych warunków móc cieszyć się bez przeszkód przypadkowością , nazywano dotąd wolnością osobistą KAROL MARKS