http://www.nowakrytyka.pl pl Copyright © 2019 2018-02-25 23:13:28 http://www.nowakrytyka.pl http://www.nowakrytyka.pl 68 25 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=967 Realizm klasy mieszczańskiej Chciałoby się tutaj odpowiedzieć jednym zdaniem Theodora W. Adorna, którym już w 1942 roku pods Artykuły 2018-02-25 23:13:28 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=965 Przeciw autorytetowi. Prawo i godność jednostki w ujęciu Johanna Goettliba Fichtego „W pojęciu człowieka tkwi założenie, że jego cel ostateczny powinien być nieosiągalny, jego Artykuły 2018-02-24 14:27:03 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=963 Résistance. Tezy oporu Chciałbym więc zaproponować pięć tez oporu; ich forma umyślnie podkreśla konieczną pracę od Artykuły 2017-12-31 17:22:49 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=961 Zapomniany marksista Dow Ber Borochow Borochow podkreśla, że „[w]alka klasowa nie toczy się o rzeczy «duchowe», lecz o materialne, Artykuły 2017-12-17 22:44:20 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=955 Jaki wódz – taki ruch Historyczna ignorancja często spotyka się w Polsce z brakiem politycznej i teoretycznej odwagi, kt Artykuły 2017-03-21 00:23:55 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=899 Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej ...Im głębiej cofamy się w dzieje, tym bardziej występuje jednostka, a więc i jednostka produku Artykuły 2017-03-19 22:54:04 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=905 Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis At the beginning of The Accumulation of Capital, Rosa Luxemburg definitely proposed that the bo Artykuły 2017-03-04 15:37:40 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=904 Wolność a liberalizm Wiek dwudziesty nie był chyba jednak wiekiem szczególnie dobrym dla liberalizmu. Jeśli wierzyć j Artykuły 2017-03-02 20:03:24 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=900 Ćwiczenie bez powodu. Recenzja „Prześnionej rewolucji“ Andrzeja Ledera Artykuły 2017-02-26 22:57:44 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=898 Nowe podstawy materializmu historycznego ...Chodzi o filozoficzną krytykę ekonomii politycznej albowiem fundamentalne kategorie M Artykuły 2017-02-26 22:50:05