http://www.nowakrytyka.pl pl Copyright © 2021 2020-11-23 12:48:33 http://www.nowakrytyka.pl http://www.nowakrytyka.pl 68 25 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=1010 Gramatyka miłości Młodomarksowski humanizm łączy się tu, a nawet bywa przysłonięty buddyzmem i Heideggerem. Mił Artykuły 2020-11-23 12:48:33 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=1009 Uniwersytet jako wspólnota strachu. O wegetacji i strategiach przetrwania oraz oporu w murach fabryk edukacyjnych* Autoetnograficzne refleksje na marginesie przerwanego przez lockdown oraz izolację społeczną proj Artykuły 2020-11-15 20:52:45 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=992 Ideologia późnego kapitalizmu     Wczesna ideologia kapitalizmu zachodniego, wyrażająca „ducha” rewolucji burżua Artykuły 2019-09-28 00:26:57 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=963 Résistance. Tezy oporu Chciałbym więc zaproponować pięć tez oporu; ich forma umyślnie podkreśla konieczną pracę od Artykuły 2019-07-04 17:22:49 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=982 Dla ubogich zbieraczy Jest oczywiste, że wśród wielu czynników sprawiających, że książka wydaje się zbieraczowi j Artykuły 2019-05-29 01:40:40 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=991 Konieczna powinność człowieka w ujęciu Johanna Gottlieba Fichtego Katarzyna Karaskiewicz   KONIECZNA POWINNOŚĆ CZŁOWIEKA W UJĘCIU JOHANNA GOTTLIEBA FICHTEG Artykuły 2019-01-01 17:35:11 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=967 Realizm klasy mieszczańskiej Chciałoby się tutaj odpowiedzieć jednym zdaniem Theodora W. Adorna, którym już w 1942 roku pods Artykuły 2018-02-25 23:13:28 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=989 Przeciw autorytetowi Prawo i godność jednostki w ujęciu Johanna Gottlieba Fichtego (publikacja w NK, 24.02. 2018)    Przeciw autorytetowi Prawo i godność jednostki w uj Artykuły 2018-02-24 19:01:11 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=966 Masoneria jawna – masoneria tajna. W świetle piętnastego listu Johanna Gottlieba Fichtego Artykuły 2018-02-24 15:18:47 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=969 O praktykach artwashingu... Artyści wchodzą w kompromitujące układy z władzami miast oraz deweloperami, legitymizując tym Artykuły 2017-05-03 12:55:59