http://www.nowakrytyka.pl pl Copyright © 2018 2017-12-31 17:22:49 http://www.nowakrytyka.pl http://www.nowakrytyka.pl 68 25 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=963 Résistance. Tezy oporu Chciałbym więc zaproponować pięć tez oporu; ich forma umyślnie podkreśla konieczną pracę od Artykuły 2017-12-31 17:22:49 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=961 Zapomniany marksista Dow Ber Borochow Borochow podkreśla, że „[w]alka klasowa nie toczy się o rzeczy «duchowe», lecz o materialne, Artykuły 2017-12-17 22:44:20 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=955 Jaki wódz – taki ruch Historyczna ignorancja często spotyka się w Polsce z brakiem politycznej i teoretycznej odwagi, kt Artykuły 2017-03-21 00:23:55 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=899 Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej ...Im głębiej cofamy się w dzieje, tym bardziej występuje jednostka, a więc i jednostka produku Artykuły 2017-03-19 22:54:04 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=898 Nowe podstawy materializmu historycznego ...Chodzi o filozoficzną krytykę ekonomii politycznej albowiem fundamentalne kategorie M Artykuły 2017-02-26 22:50:05 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=897 Sąd kasujący ustawy i dyktujący parlamentowi ich wykładnię Artykuły 2017-02-26 22:43:54 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=896 Nihilizm i teoria. Panajotisa Kondylisa „deskryptywna teoria decyzji” Artykuły 2017-02-26 22:09:29 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=895 Brecht, Lukács i cień Falstaffa Artykuły 2017-02-26 21:55:10 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=894 Nasi okupanci Artykuły 2017-02-26 21:51:07 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=893 POTLACZ Projekt racjonalnego upiększenia Paryża Artykuły 2017-02-26 20:16:44