http://www.nowakrytyka.pl pl Copyright © 2020 2019-09-28 00:26:57 http://www.nowakrytyka.pl http://www.nowakrytyka.pl 68 25 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=992 Ideologia późnego kapitalizmu     Wczesna ideologia kapitalizmu zachodniego, wyrażająca „ducha” rewolucji burżua Artykuły 2019-09-28 00:26:57 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=985 Aresztować filozofię? Historia przyśpiesza. Polityka wdziera się bezpośrednio w obszar teorii i poznania naukowego. Ju Artykuły 2019-08-12 22:57:48 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=893 POTLACZ Projekt racjonalnego upiększenia Paryża Nieznacznie przerabiając system drabin przeciwpożarowych i przerzucając kładki tam, gdzie jest t Artykuły 2019-08-10 20:16:44 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=963 Résistance. Tezy oporu Chciałbym więc zaproponować pięć tez oporu; ich forma umyślnie podkreśla konieczną pracę od Artykuły 2019-07-04 17:22:49 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=982 Dla ubogich zbieraczy Jest oczywiste, że wśród wielu czynników sprawiających, że książka wydaje się zbieraczowi j Artykuły 2019-05-29 01:40:40 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=961 Zapomniany marksista Dow Ber Borochow Borochow podkreśla, że „[w]alka klasowa nie toczy się o rzeczy «duchowe», lecz o materialne, Artykuły 2019-03-01 22:44:20 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=984 Konieczna powinność człowieka w ujęciu Johanna Gottlieba Fichtego Katarzyna Karaskiewicz   KONIECZNA POWINNOŚĆ CZŁOWIEKA W UJĘCIU JOHANNA GOTTLIEBA FICHTE Artykuły 2019-01-01 22:26:42 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=991 Konieczna powinność człowieka w ujęciu Johanna Gottlieba Fichtego Katarzyna Karaskiewicz   KONIECZNA POWINNOŚĆ CZŁOWIEKA W UJĘCIU JOHANNA GOTTLIEBA FICHTEG Artykuły 2019-01-01 17:35:11 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=967 Realizm klasy mieszczańskiej Chciałoby się tutaj odpowiedzieć jednym zdaniem Theodora W. Adorna, którym już w 1942 roku pods Artykuły 2018-02-25 23:13:28 http://www.nowakrytyka.pl/pl/Aktualnosci/?id=989 Przeciw autorytetowi Prawo i godność jednostki w ujęciu Johanna Gottlieba Fichtego (publikacja w NK, 24.02. 2018)    Przeciw autorytetowi Prawo i godność jednostki w uj Artykuły 2018-02-24 19:01:11