W uścisku węża

Poezja Filozofów

Na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym (Toruń 1995) wśród imprez towarzyszących niezwykłym powodzeniem cieszyły się spotkania piszących poezję filozofów. Słabość filozofów do poezji to zresztą stara sprawa… Uważam więc, że stała publikacja twórczości poetyckiej filozofów na stronie Nowej Krytyki to dobry pomysł.

Każdy piszący wiersze filozof może od tej pory zwrócić się do nas o publikację jego utworów na naszej stronie. Będziemy zapraszać znanych filozofów-poetów w gości i namawiać, czasem dekonspirować tych, co swą twórczość poetycką skrywają.

Jedynym kryterium kwalifikacji będzie fakt poetyzowania przez filozofa, wszystko jedno czy dyplomowanego czy studenta. Do wysyłanych utworów prosimy załączać kilka słów o sobie, najlepiej w formie nadającej się bezpośrednio do publikacji. Serdecznie zapraszam.

Jerzy Kochan

15/02/2017


Beata Ciećkiewicz ur. 15.09.1971 r. w Krakowie, absolwentka PLSP w Nowym Wiśniczu, debiutowała w 1993 r. w almanachu „XXI Krakowska Noc Poetów”. Od 1993 r. członkini „Koła Młodych” przy ZLP w Krakowie.
Publikowała w wydawnictwach lokalnych oraz ogólnopolskich „Wiadomości Kulturalne”. Pierwsze opowiadanie ukazało się drukiem w almanachu „Proza, proza, proza...” (1996). Absolwentka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W uścisku węża

Krakowski Oddział
Związku Literatów Polskich 1997

 Byłam z tamtej strony
 z Alicją w krainie czarów
 wszystko gotowe
 do uczty bogów
 ktoś podał jabłko
 ugryzłam
 by poznać smak raju
 bogu pod skrzydłami
 wyrósł ogon.