wokół rzeźby światła

Poezja Filozofów

Na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym (Toruń 1995) wśród imprez towarzyszących niezwykłym powodzeniem cieszyły się spotkania piszących poezję filozofów. Słabość filozofów do poezji to zresztą stara sprawa… Uważam więc, że stała publikacja twórczości poetyckiej filozofów na stronie Nowej Krytyki to dobry pomysł.

Każdy piszący wiersze filozof może od tej pory zwrócić się do nas o publikację jego utworów na naszej stronie. Będziemy zapraszać znanych filozofów-poetów w gości i namawiać, czasem dekonspirować tych, co swą twórczość poetycką skrywają.

Jedynym kryterium kwalifikacji będzie fakt poetyzowania przez filozofa, wszystko jedno czy dyplomowanego czy studenta. Do wysyłanych utworów prosimy załączać kilka słów o sobie, najlepiej w formie nadającej się bezpośrednio do publikacji. Serdecznie zapraszam.

Jerzy Kochan

15/02/2017
Henryk Skolimowski,Juanita Skolimowska


Henryk Skolimowski
Urodzony w Warszawie, wykształcony w Warszawie i w Oksfordzie (D. Phil. 1964). Wykładał na uniwersytetach amerykańskich w latach 1964 - 1993. Uczeń Kotarbińskiego, Ajdukiewicza i Tatarkiewicza. U tego ostatniego miał robić magisterium z estetyki. Ostatecznie zdecydował się na logikę u Kotarbińskiego. Ale magia sztuki w końcu go zniewoliła. Jest zafascynowany pojęciem Świata jako sanktuarium. Wokół tego pojęcia stworzył nową filozofie, zwaną Ekofilozofią. Opublikował 40 książek i ponad 450 artykułów. Jest również zafascynowany ideą rzeźby jako światła. Wokół tej idei stworzył (wspólnie z Radosławem Grytą z Helsinek) Fińską Akademię Światła i Filozofii.

Widzi nowe millenium jako millenium światła. Widzi człowieka jako rzeźbiarza światła. Widzi życie ludzkie jako swoistą rzeźbę egzystencjalną, rzeźbioną przez nasza wolę i kreatywność.wokół rzeźby światła, Centrum Rzeźby Polskiej, Orańsko, 2000Wszystko jest jednością

 Różnorodność świata jest faktem.
 Ale także jego jedność.
 Kto nie widzi jedności
 Żyje w świecie oderwanych faktów.
 Kto pojął jedność
 Przeżywa pełnię kosmosu.
 Mądrość życia to zrozumienie
 Jego pełni.