Demetrios z Faleronu

Poezja Filozofów

Na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym (Toruń 1995) wśród imprez towarzyszących niezwykłym powodzeniem cieszyły się spotkania piszących poezję filozofów. Słabość filozofów do poezji to zresztą stara sprawa… Uważam więc, że stała publikacja twórczości poetyckiej filozofów na stronie Nowej Krytyki to dobry pomysł.

Każdy piszący wiersze filozof może od tej pory zwrócić się do nas o publikację jego utworów na naszej stronie. Będziemy zapraszać znanych filozofów-poetów w gości i namawiać, czasem dekonspirować tych, co swą twórczość poetycką skrywają.

Jedynym kryterium kwalifikacji będzie fakt poetyzowania przez filozofa, wszystko jedno czy dyplomowanego czy studenta. Do wysyłanych utworów prosimy załączać kilka słów o sobie, najlepiej w formie nadającej się bezpośrednio do publikacji. Serdecznie zapraszam.

Jerzy Kochan

16/02/2017
Wit Jaworski

Kropla
Haiku Wiersze Nowe i Dawne
Kraków 1998

Wit Jaworski - urodził się w Żywcu. Pracuje na stanowisku pro­fesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, w której prowadzi zajęcia z logiki oraz wy­kłady monografi­czne na temat ekstremizmu i terrory­zmu. Współtwór­ca manifestu programowego grupy literackiej "Teraz" (1968). W latach 1983-1990 był redaktorem naczelnym Pisma Literacko-Artystycznego. Od 1990 r. redaktor naczelny kwartal­nika Koniec Wieku.

Rozprawy, artykuły publicystyczne, recenzje, wiersze zamieszczał między innymi w Końcu Wieku, Nurcie, Studencie, Odrze, Poezji, Piśmie Literacko-Artystycznym, Przekroju, Zdaniu i pismach specjalistycznych, także za granicą: w Grecji, Meksyku, Norwegii, Niemczech, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Ukrainie, USA. W 1976 r. i w 1979 r. odbył podróże motocyklem po Turcji, Iranie, Afganistanie i krajach Lewantu. W 1981 r. podróżował po Wietnamie, a w 1986 r. po Chinach.

Autor następujących książek: poezje - Zła wiara (1973), Adres zwrotny (1974), Sale sztuki realistycznej (1977), Czerwony motocykl (1979), Sto kwiatów (1981), Images (1984), Machtapparat (1989), Oći u svili (1989), Pole Zeppelina (1989), Płonąca pagoda (1990), Mumia meduzy (1992), Popiół i gorycz (1993), Gnomy i dystychy (1995); proza - opowiadania Wielki ucisk (1980), powieść Krótki lont (1985), eseje i antologia Poezja filozofów (1984), Eleuteryzm i mesjanizm (1994), Common Sense w Polsce (1994), {Minimaliści i eklektycy} (1995), {Z dziejów filozofii w Polsce} (1997). Jest także autorem wyborów i antologii - Polnische Lagerdichtung (1987), Taoizm (1988), Bajki chińskie (1991), Przedsokratycy (1992), wyboru wierszy i aforyzmów Hegla - Eleusis (1995) oraz licznych wstępów i posłowi do książek pisarzy polskich i zagranicznych, katalogów malarzy prymitywis­tów. Współautor antologii - Buddyzm (1987), Judaizm (1990).

Jego wiersze znalazły się w antologiach wydanych w kraju: Określona epoka (1994), Współcześni poeci polscy (1997) i w antologiach wydanych za granicą.
B Wit Jaworski
Mumia Meduzy
Biblioteka "Końca Wieku" 1992
Demetrios z Faleronu


Kiedy był na miejscu i mówił, słowa jego niosły dźwięk spiżu

i Ateńczycy postawili mu trzysta sześćdziesiąt posągów.


Kiedy wyjechał, rozbili posągi do szczętu

i odlali sobie nocniki.

Zenon z Elei


Chociaż mówił, że strzała nie dobiegnie

celu zawiązał spisek przeciwko Nearchowi.


Uwięziony, wydał ciemięzcy przyjaciół

a kończąc listę imion, odgryzł ucho tyrana.
Grób Pitagorasa?


Tarcza Euforbosa przekuta na lustro

w nim chłodne ciało chmur, pyłek słońca

szorstkie twarze rybaków z Delos.


Wokół sypka żółć pszenicy, poletka

bobu na miedzy przykryta darnią mumia pająka.
Epitafium Pitagorasa

Wmówił morzu, że jest tylko sumą słonych kropli.

Teraz opatulony całunem skóry, skrzydlaty

śmiercią nieśmiertelny, w grobie sterczącym na poletku

bobu

dzieli niebo od ognia ziemi.