Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 3/1992

22/02/2017

SPIS TREŚCI

1. Stefan Morawski - Komentarz do kwestii postmodernizmu.........................5

2. Jacek Sójka - Heglizm w filozofii Husserla...............................................39

3. Ryszard Jadczak - O "poglądzie na świat i życie" wedle Kazimierza Twardowskiego ......................................................................................57

4. Wacław Mejbaum - Słowo o dwóch listach..............................................69

5. Lilla Wojtyga - Kłopoty z interpretacją logiki trójwartościowej jako logiki indeterminizmu.....................................................................................89

6. Andrzej Biłat - Uwagi o języku i gramatyce. Szkic gramatyki formalnej.............................................................................................101

7. Paul de Man - Epistemologia metafory..................................................111

8. K.R. Popper/K. Lorenz - Przyszłość jest otwarta (cześć pierwsza)..............133

9. Derek Parfit - Problem braku tożsamości..............................................141

10. Ewa Kochan - Psychoanaliza wśród nauk o człowieku (rec. ksiązki M.Bertrand "Psychanalyse et sciences sociales")........................................................173

11. Wacław Mejbaum - W stronę Kuhna (rec. książki K. Jodkowskiego "Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe")......................................182

12. Ignacy S. Fiut - Vindicating Reason (rec. czasopisma "Phenomenological Inquiry", t.XIII)...................................................................................186

13. Jerzy Kolarzowski - Filozofia a aborcja (sprawozdanie z sesji naukowej)..........................................................................................188

Nowa Krytyka nr 2/1992

22/02/2017

SPIS TREŚCI

1. Jerzy Giedymin - Konwencjonalizm geometryczny i fizykalny.............................................................3

2. Krzysztof Rotter - Fizyka Galileusza a arystotelizm. Przyczynek do roli krytyki w rozwoju wiedzy...................................................................................31

3. Marek Tokarz - Logika świadomych przekonań.......................................53

4. Anna Pałubicka - Kantowskie formy oglądu zmysłowego a kulturowy charakter doświadczenia.........................................................................63

5. Barbara Kotowa - Wartościowanie w badaniach nad kulturą...................77

6. Georg W.F. Hegel - Prezentacja systemu Fichtego...................................99

7. Marian Skrzypek - Rehabilitacja sceptycyzmu (rec. książki W.M. Bogusławskiego "Skiepticizm w fiłozofii")..................................................143

8. Elzbieta Pietruska-Madej - Przeciw sceptycyzmowi (rec. książki J. Watkinsa "Nauka i sceptycyzm").............................................................................147

9. Jerzy Niecikowski - Jak z tego wybrnąć? (rec. książki B. Baczki "Comment de la Terreur. Thermidor et la Revolution")...................................................150

10. Jerzy Pałys - Czemuż nie można znieść socjalizmu? (rec. książki S. Rainki "Świadomość i krytyka. Studia nad krytycznymi funkcjamiSpis treści

Nowa Krytyka nr 1/1989

22/02/2017

Spis treści

Cytat Ze stracha na stracha spokojnie przelatują wróble.

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki