Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 7/1996

22/02/2017

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

1. Mirosław Rutkowski - Epistemologiczne przesłanki etyki Dawida Hume’a................................................................5

2. Jadwiga Mizińska - "Malowany ptak" a "Czarny ptasior". Problem negacji w literaturze.............................................................................................33

3. Mirosław Zając - Przyczynowość stanów mentalnych.................................55

4. Zbigniew Tworak - Logika wobec myślenia................................................73

5. Aleksandra Żukowska - W stronę teorii sensu. Szkic konstrukcji..............93

6. Eudeniusz Żabski - Uwagi o antynomiach logicznych, ich założeniach i rozwiązaniach....................................................................................103

7. Derek Parfit - Przeludnienie a jakość życia...............................................109

8. Pierre Klossowski - Georgesa Bataille’a tęsknota za autentycznością...................................................................................137

9. Regis Boyer - Powrót do Kirkegaarda.....................................................145

10. Henryk Benisz - Meandry estetyki Kirkegaarda...................................159

11. Piotr Ziemski - Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza.....................171

12. Artur Mordka - Transcendencja i sposoby jej poszukiwania w filozofii Karla Jaspersa................................................................................................187

13. Jadwiga Mizińska - Obietnica cierpienia............................................207

14. Wiesław Dyk - Recenzja książki W. Ługowskiego "Filozoficzne podstawy protobiologii".........................................................................................215

Nowa Krytyka nr 6/1995

22/02/2017

Spis

SPIS TREŚCI

1. Bogdan Banasiak - Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka..................................................................5

2. Adam Konior - Epistemologie "instrumentalistyczne" a przełom teoretyczny w nauce...................................................................................................29

3. Ewa Borowska - Marksowska analiza formacji azjatyckiej i jej filozoficzne konsekwencje. Marks jako filozof transcendentalny...................................51

4. Józef Lipiec - Zaproszenie na ucztę.........................................................67

5. Irena Czerwonogóra - Eksperyment myślowy EPR a spór o przedmiot mechaniki kwantowej............................................................................87

6. Eugeniusz Żabski - Negacje w logikach nihilistycznych...........................95

7. Paul K. Feyerabend - Przeciw metodzie.................................................105

8. Georges Bataille - Ofiarowanie, święto i zasady świata sakralnego ............179

9. Georges Bataille - Pojecie wydatkowania.................................................193

10. Georges Bataille - Sade......................................................................213

11. Ryszard Jadczak - Tomizm i słowianie (rec. książki Cz. Głombika "Tomizm czasów nadziei")...................................................................................235

12. Ignacy S. Fiut - Powrót filozofii rosyjskiej (rec. książki W. Skierbinienki "Istoria russkoj fiłosofii XI-XIX wiekow. Kurs lekcji")................................240

13. Grzegorz Trela - Jakie państwo? (rec. książki "Liberalizm a chrześcijaństwo")..................................................................................244

14. Piotr Urbański - Absolut i absurd (rec. książki J. Bańki "Absolut i absurd")...............................................................................................249

15. Maciej Uliński - Tajemnica płci (rec. książki A. Moir, D. Jessela "Płeć mózgu")..............................................................................................254

16. Grzegorz Trela - Porcja materiału mądrościowego (rec. książki J.M. Bocheńskiego "Podręcznik mądrości tego świata")...................................261

treści

Nowa Krytyka nr 5/1995

22/02/2017

SPIS TREŚCI

1. Mirosław Rutkowski - Dziedzictwo Hume’a..................7

2. Wacław Mejbaum - Kantyzm a teoria wzorów osobowych......................17

3. Dariusz Juruś - Pojęcia wartościujące i deontyczne u A. Meinonga i R. Chisholma.............................................................................................33

4. Jakub Z. Lichański - Retoryka i przełom antypozytywistyczny w badaniach literackich..............................................................................................43

5. Erazm Kuźma - Prawda i afirmacja czy "prawda" i argumentacja. O konwergencji filozofii i literatury..............................................................67

6. Ewa Komorowska - "Prawda" w ujęciu lingwistyki współczesnej.................79

7. Halina Perkowska - Hegel a warunki możliwości języka............................93

8. Zbigniew Tworak - Fallibilizm a logika....................................................109

9. Derek Parfit - Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem.....................................................................................127

10. Karl R. Popper/Konrad Lorenz - Przyszłość jest otwarta (część trzecia)...................................................................................................135

11. Herbert Marcuse - Dwa listy do Martina Heideggera...........................147

12. Susan Sontag - Idea Europy (i jeszcze jedna elegia)...............................151

13. Barbara Szczepańska-Pabiszczak - Rozważania o możliwości Interpretacji "po-sztuki"...........................................................................................157

14. Łukasz Dzisiów - W obronie modernizmu..............................................167

15. Ryszard Jadczak - Kazimierz Ajdukiewicz w Warszawie w latach 1926-1928...........................................................................................179

16. Andrzej Lewek - Płonący pieprzyciel (rec. książki E. Ciorana "Na szczytach rozpaczy")...........................................................................................191

17. Barbara Szotek - W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XIX wieku (rec. książki Cz. Głombika "Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim")............................................................................................196

18. Ignacy S. Fiut - Krakowska filozofia przyrody (rec. książki aktualne problemy filozofii nauk przyrodniczych", pod red. Z. Piątek)..................................................................................................200

19. Jadwiga Mizińska - Prometeusz i Anteusz. Żydzi wobec komunizmu (rec. książki A. Schaffa "Pora na spowiedź")...................................................206

Spis treści

Nowa Krytyka nr 4/1994

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI:

In memoriam - Jerzy Giedymin...................................5

Marcin Poręba - Zum Freiheitsproblem im fruhesten systematischen Denken Schellings............................................................7

Thomas Buchheim - Zur Unterscheidung von negativer und positiver Philosophie beim Vernunft an der Faktizitat.............................................41

Piotr Roguski - Filozofia objawienia Schellinga w recepcji MIckiewicza i Krasińskiego..................................................................................59

Zbigniew Kuderowicz - O stosunku Trentowskiego do filozofii Schellinga.........................................................................................61

Stanisław Pieróg - Dialektyka i Objawienie w historiozofii Augusta Cieszkowskiego...............................................................................77

Ewa Czerwińska - Filozofia religii Maxa Adlera........................................101

Henryk Hadryś - Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina...........121

Michele Bertrand - Filozof i psychoanaliza ................................................151

Karl R. Popper/ Konrad Lorenz - Przyszłość jest otwarta (część druga) ............171

Ewa Kochan - Zaproszenie do Wittgensteina (rec. książki G.G. Grangera "invitation a la lecture de Wittgenstein")..................................................181

Ignacy S. Fiut - Filozofować "metodą latencyjną" (rec. książki L. Ostasza "Droga filozoficznego myślenia")..................................................................185

Jerzy Kochan - Dialektyka i twarz Innego (rec. książki T. Gadacza "Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka heglowskiej wolności ducha").................................................................................189

 

Cytat Polityka musi stać się naszą religią. LUDWIG FEUERBACH

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki