Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 13/2002

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

 

Marian Broda - Chyba, że latem na placach...O Profesorze Wiesławie Gromczyńskim......................................................7

Publikacje Profesora Wiesława Gromczyńskiego....................................10

Krzysztof Matuszewski - Georges’a Bataille’a mistyczna partuza (część pierwsza)......................................................................................13

Artur Przybysławski - Skrywanie Heraklita (Heidegger).........................51

Paweł Pieniążek - Podmiot, autor i tekst u Nietzschego..................................69

Bogdan Banasiak - De interpretatione. Deleuze versus Derrida...................97

Tomasz K. Sieczkowski - Miejsca filozofa-artysty......................................119

Krzysztof Jóźwiak - Emil mroczny................................................139

Jacques Derrida - Różnica płci, różnica ontologiczna (Geschlecht I)........................................163

Christina Howells - Sartre i Derrida: qui perd gagne........................................................189

Małgorzata Kwietniewska - Jean-Luc Nancy - Na granicy......................201

Jean Luc Nancy - Preambuła, czyli wprowadzenie do Hegla.................205

NOWOCZESNOŚĆ/PONOWOCZESNOŚĆ - punkty interwencji - Z Christopherem Norrisem rozmawia Tetsuji Yamamoto.............................................219

Piotr Szałek - "Melania Klein a krytyczna teoria społeczna" C. F. Alforda, czyli o syntezie w filozofii.................................................................237

Marek Kozłowski - Ekonomia moralności: jak praca nad sobą tworzy wartość.....................................................................................257

Ryszard Różanowski - "Garbaty karzeł". Teologiczne aspekty myśli Waltera Benjamina...........................................................................281

Jerzy Kochan - The New World Disorder (rec. z książki Z. Baumana: Globalizacja)...............................................................................311

Agata Janaszczyk - Studium, czyi otwarcie na kresy człowieka

(rec. książki J. Gutorowa: Na kresach człowiek. Sześć esejów o dekonstrukcji)........................................................................317

Agata Janaszczyk - Fenomenologiczny przyczynek do przezwyciężenia hierarchicznego sposobu myślenia

(rec. książki P. Łaciaka: Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii) ..................................................................................................321

Nowa Krytyka nr 12/2001

22/02/2017

SPIS TREŚCI

 

HALINA WALENTOWICZ Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera.....5

* * *

BOGDAN BANASIAK Monsieur Juliette - potwór.....41

AGATA SAPKOWSKA Przemoc w narracji i etyce Simone Weil.....65

DAMIAN LESZCZYŃSKI Faucault, Kartezjusz, szaleństwo 81

MAŁGORZATA KWIETNIEWSKA /Nie/obecność w portrecie.....113

JACEK ROGUCKI Ucieczka od przedstawialnego. Uwagi na marginesie estetyki wzniosłości J.-F. Lyotarda.....145

* * *

D.A.F. DE SADE Rozprawa Bressaca o religii.....163

D.A.F. DE SADE Rozprawa hrabiego de Gernande`a o kobietach.....179

JOHN D. KAPUTO Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka.....185

* * *

STANISŁAW PISKORZ Problem realności świata transcendentalnego.....217

ADAM LIPSZYC Retoryka jako sztuka obrony.....229

BEATA SZYMAŃSKA Peter Greenaway - "człowiek Renesansu"?.....251

MIROSŁAW RUTKOWSKI Racje do działania a motywacja.....277

JERZY KOCHAN Neoklasycyzm w socjologii, neoklasycyzm w humanistyce.....299

* * *

ANDREAS THIMM Demokracja, demokratyzacja, prawa człowieka....321

* * *

LILIANA NAWROT W poszukiwaniu doskonałości /rec. książki M. Mendelssona: O oczywistości w naukach metafizycznych/.....333

AGNIESZKA KOSTERKA Śladami filozofii politycznej G. W. F. Hegla /rec. książki Z. Pełczyńskiego: Wolność, państwo, społeczeństwo. Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej/.....336

TOMASZ KACZMAREK Obraz śmierci u Alberta Camusa /rec. książki A. Camusar: Śmierć szczęśliwa.....340

AGATA JANASZCZYK Deluzjańska repetycja Nietzschego /rec. książki G. Deleuze`a: Nietzsche/.....343

ADAM CHMIELEWSKI Liberalizm i jego wrogowie /rec. książki A. Szachaja: Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska"/.....351

ZBIGNIEW JANKOWSKI Filozofia przyjazna środowisku /rec. książki I. S. Fiuta: ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku/.....360

Nowa Krytyka nr 11/2001

22/02/2017

SPIS TREŚCI

BOGDAN BANASIAK Sadyczna "encyklopedia", czyli "powiedzieć wszystko".....5

ILONA BŁOCIAN Automatyzm nieświadomości. Wczesna twórczość Carla Gustawa Junga (1902-1912)....65

WOJCIECH SŁOMSKI Miedzy nauka a nie-nauką.....75

JAROSŁAW BARAŃSKI Intelektualizm etyczny jako estetyka rekonstrukcji poznawczych aspiracji dzieł sztuki.....95

DOROTA DRAŁUS Krytyka Oświecenia w filozofii moralności Alasdaira MacIntere`a.....113

TOMASZ STOKŁOSA Człowiek, śmierć, samorealizacja....137

* * *

WACŁAW MEJBAUM Świat według biskupa Berkeleya.....151

ARTUR DOBOSZ Egzystencjalne źródła filozofii Davida Hume`a oraz filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta.....161

JACEK A. PROKOPSKI Soren Kierkegard - nadracjonalny paradoks wiary.....183

HALINA PERKOWSKA Bóg w filozofii Alfreda N. Whiteheada.....201

* * *

CO ZOSTAŁO ZE "SZKOŁY ALTHUSSERA" - Wywiad z Etienne Balibarem przeprowadzony przez Andrzeja Staronia.....237

MAREK TOKARZ Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona /recenzja książki G. Lakoffa i M. Johnsona "Metafory w naszym życiu"....253

JERZY KOCHAN Mcdonaldyzacja świata / recenzja ksiazki G. Ritzera "Mcdonaldyzacja społeczeństwa/.....262

ADAM CHMIELEWSKI Prawa człowieka: relatywne czy uniwersalne? / recenzja ksiazki B. Singera "Pragmatism, Rights and Democracy"/.....266

Nowa Krytyka nr 10/2000

22/02/2017

Spis treści

1. Stanisław Łojek - Człowiek znieczulony czyli : świat w kulturze analgetyku.........................................................................................5

2. Adam Chmielewski - Sfery sprawiedliwości.....................................23

3. Slavoj Żiżek - Raduj się swoim narodem, jak sobą samym!...................49

4. Henryk Benisz - Genealogia filozoficznego myślenia według Fryderyka Nietzschego....................................................................................99

5. Jaromir Brejdak - Philosphia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem...........................................................................................125

6. Mirosław Rutkowski - Pragnienia jako motywy...................................153

7. Liliana Nawrot - Źródła hermetyzmu i alchemii....................................179

8. Agnieszka Sieradzka - Opera, konwencja i postmodernizm.................201

9. Wiesław Dyk, Robert Więckowski - W kręgu kwantowej teorii grawitacji........................................................................................221

10. Jerzy Kochan - Grube książki i milczenie owiec....................................231

11. Henryk Benisz - Życiowa mądrość Schopenhauera (rec. książki A. Schopenhauera "Aforyzmy o mądrości")...............................................249

12. Józef A. Dobrowolski - Ciągle nieznana filozofia polska (rec. książki Cz. Głombika "Filozof i pamięć").............................................................258

13. Agnieszka Kołodziej - Wielość teorii (rec. książki A. Manterysa "Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych").......................................264

14. Ewa Kochan - Rozum, wiara i nihilizm (rec. książki E. Gellnera "Postmodernizm, rozum i religia")............................................................268

Cytat Przypadkowa przechadzka po szpitalu wariatów dowodzi, że wiara nie dowodzi niczego. HEINRICH HEINE

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki