Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 12/2001

22/02/2017

SPIS TREŚCI

 

HALINA WALENTOWICZ Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera.....5

* * *

BOGDAN BANASIAK Monsieur Juliette - potwór.....41

AGATA SAPKOWSKA Przemoc w narracji i etyce Simone Weil.....65

DAMIAN LESZCZYŃSKI Faucault, Kartezjusz, szaleństwo 81

MAŁGORZATA KWIETNIEWSKA /Nie/obecność w portrecie.....113

JACEK ROGUCKI Ucieczka od przedstawialnego. Uwagi na marginesie estetyki wzniosłości J.-F. Lyotarda.....145

* * *

D.A.F. DE SADE Rozprawa Bressaca o religii.....163

D.A.F. DE SADE Rozprawa hrabiego de Gernande`a o kobietach.....179

JOHN D. KAPUTO Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka.....185

* * *

STANISŁAW PISKORZ Problem realności świata transcendentalnego.....217

ADAM LIPSZYC Retoryka jako sztuka obrony.....229

BEATA SZYMAŃSKA Peter Greenaway - "człowiek Renesansu"?.....251

MIROSŁAW RUTKOWSKI Racje do działania a motywacja.....277

JERZY KOCHAN Neoklasycyzm w socjologii, neoklasycyzm w humanistyce.....299

* * *

ANDREAS THIMM Demokracja, demokratyzacja, prawa człowieka....321

* * *

LILIANA NAWROT W poszukiwaniu doskonałości /rec. książki M. Mendelssona: O oczywistości w naukach metafizycznych/.....333

AGNIESZKA KOSTERKA Śladami filozofii politycznej G. W. F. Hegla /rec. książki Z. Pełczyńskiego: Wolność, państwo, społeczeństwo. Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej/.....336

TOMASZ KACZMAREK Obraz śmierci u Alberta Camusa /rec. książki A. Camusar: Śmierć szczęśliwa.....340

AGATA JANASZCZYK Deluzjańska repetycja Nietzschego /rec. książki G. Deleuze`a: Nietzsche/.....343

ADAM CHMIELEWSKI Liberalizm i jego wrogowie /rec. książki A. Szachaja: Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska"/.....351

ZBIGNIEW JANKOWSKI Filozofia przyjazna środowisku /rec. książki I. S. Fiuta: ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku/.....360

Nowa Krytyka nr 11/2001

22/02/2017

SPIS TREŚCI

BOGDAN BANASIAK Sadyczna "encyklopedia", czyli "powiedzieć wszystko".....5

ILONA BŁOCIAN Automatyzm nieświadomości. Wczesna twórczość Carla Gustawa Junga (1902-1912)....65

WOJCIECH SŁOMSKI Miedzy nauka a nie-nauką.....75

JAROSŁAW BARAŃSKI Intelektualizm etyczny jako estetyka rekonstrukcji poznawczych aspiracji dzieł sztuki.....95

DOROTA DRAŁUS Krytyka Oświecenia w filozofii moralności Alasdaira MacIntere`a.....113

TOMASZ STOKŁOSA Człowiek, śmierć, samorealizacja....137

* * *

WACŁAW MEJBAUM Świat według biskupa Berkeleya.....151

ARTUR DOBOSZ Egzystencjalne źródła filozofii Davida Hume`a oraz filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta.....161

JACEK A. PROKOPSKI Soren Kierkegard - nadracjonalny paradoks wiary.....183

HALINA PERKOWSKA Bóg w filozofii Alfreda N. Whiteheada.....201

* * *

CO ZOSTAŁO ZE "SZKOŁY ALTHUSSERA" - Wywiad z Etienne Balibarem przeprowadzony przez Andrzeja Staronia.....237

MAREK TOKARZ Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona /recenzja książki G. Lakoffa i M. Johnsona "Metafory w naszym życiu"....253

JERZY KOCHAN Mcdonaldyzacja świata / recenzja ksiazki G. Ritzera "Mcdonaldyzacja społeczeństwa/.....262

ADAM CHMIELEWSKI Prawa człowieka: relatywne czy uniwersalne? / recenzja ksiazki B. Singera "Pragmatism, Rights and Democracy"/.....266

Nowa Krytyka nr 10/2000

22/02/2017

Spis treści

1. Stanisław Łojek - Człowiek znieczulony czyli : świat w kulturze analgetyku.........................................................................................5

2. Adam Chmielewski - Sfery sprawiedliwości.....................................23

3. Slavoj Żiżek - Raduj się swoim narodem, jak sobą samym!...................49

4. Henryk Benisz - Genealogia filozoficznego myślenia według Fryderyka Nietzschego....................................................................................99

5. Jaromir Brejdak - Philosphia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem...........................................................................................125

6. Mirosław Rutkowski - Pragnienia jako motywy...................................153

7. Liliana Nawrot - Źródła hermetyzmu i alchemii....................................179

8. Agnieszka Sieradzka - Opera, konwencja i postmodernizm.................201

9. Wiesław Dyk, Robert Więckowski - W kręgu kwantowej teorii grawitacji........................................................................................221

10. Jerzy Kochan - Grube książki i milczenie owiec....................................231

11. Henryk Benisz - Życiowa mądrość Schopenhauera (rec. książki A. Schopenhauera "Aforyzmy o mądrości")...............................................249

12. Józef A. Dobrowolski - Ciągle nieznana filozofia polska (rec. książki Cz. Głombika "Filozof i pamięć").............................................................258

13. Agnieszka Kołodziej - Wielość teorii (rec. książki A. Manterysa "Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych").......................................264

14. Ewa Kochan - Rozum, wiara i nihilizm (rec. książki E. Gellnera "Postmodernizm, rozum i religia")............................................................268

Nowa Krytyka nr 9/1998

22/02/2017

Spis treści

1. Adam Chmielewski - Relatywizm protagorejski..........................................................5

2. Paweł M. Pawłowski - Augustyna Aureliusza zmaganie ze złem...............................................................31

3. Henryk Benisz - Fenomen życia w filozofii Fryderyka Nietzschego..............41

4. Stanisław Łojek - Utopia Nietzschego?.......................................................63

5. Gilles Deleuze - Filozofia Nietzschego.........................................................91

6. Jarosław Barański - Ironia jako estetyczna herezja w "Doktorze Faustusie"............................................................................................109

7. Tomasz Czakon - Dogmatyzm i polityka..................................................125

8. Maciej Kociuba - Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach Rene Girarda..............................................................................................137

9. Jerzy Kochan - Wolność, wolność, wolność..........................................159

10. Henryk Hadryś - O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa............................173

11. Aleksandra Żukrowska - Volapuk a zasada ekstensjonalności..............189

12. Tomasz Budzan - O tzw. maksymach konwersacyjnych.......................197

13. Dariusz Juruś - Proceduralizm probabilistyczny a intuicjonizm.............207

14. Piotr Szczukiewicz - W poszukiwaniu tożsamości (rec. książki S. Mulhalla i A. Swifta "Liberals and Comunitarians")....................................................218

15. Jaromir Brejdak - Człowiek kosmiczny (rec. książki J.H. Noty "Max Scheler. Der Mensch und seine Philosophie").....................................................223

16. Ewa Kochan - Sprawa tożsamości (rec. książki V. Descombesa "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej")..............................................227

Cytat Kulturalny rżnie w piżamie. WACŁAW MEJBAUM

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki