Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 17/2004

22/02/2017
 
SPIS TREŚCI

 

BOGDAN BANASIAK - Hommage à Jacques Derrida (1930–2004)

* * *

PAUL K. FEYERABEND - Pluralizm kulturowy czy Nowa Wspaniała Monotonia?*

CHRISTOPHER NORRIS - Dekonstrukcja, postmodernizm i filozofia nauki

MAREK WIĘCŁAW - Jak być dobrym relatywistą? (na marginesie późnej twórczości Paula K. Feyerabenda)

* * *

KAZIMIERZ MRÓWKA - Fili/a oraz a)nalogi/a w dialogu Timajos

TOMASZ ŚLIWIŃSKI - Religijność Kartezjusza,czyli o ostatecznym Testamencie Boga

AGNIESZKA HENSOLDT - Projekt charakterystyki uniwersalnej Gottfrieda Wilhelma Leibniza

JERZY KOCHAN - Donatien Alphonse François de Sade,czyli racjonalizm absolutny

ALEKSANDRA KOŚ - Wolność według Georges’a Bataille’a

* * *

ANDRZEJ P. BATOR - Językowe dzieło sztuki

PIOTR GRACZYK - Oko i maska u Kubricka

* * *

ANDRZEJ KAPUSTA - Bachtin jako filozof

MARCIN CZERWIŃSKI - Gnoza u Gombrowicza?

KRZYSZTOF P. SKOWROŃSKI - John Lachs i wspólnota indywidualności

 

 

 

Nowa Krytyka nr 16/2004

22/02/2017

 

numer 16
SPIS TREŚCI

KRYSTYNA ZAMIARA Co się wydaje filozofom – wprowadzenie 7

HENRYK HADRYŚ Wacław Mejbaum – zarys biografii 11

Bibliografia ważniejszych prac naukowych Wacława Mejbauma 21

O POTRZEBIE FILOZOFII, O AKTUALNOŚCI MARKSIZMU

JERZY KMITA Niepotrzebna w Polsce XXI wieku? 33

JERZY KMITA The Production of „Rational Reality”and the „Systemic Coercion”* 37

JAN KUROWICKI O pożytkach błądzenia z Heglem 45

KRYSTYNA ZAMIARA Czym jest lub może być koncepcja filozoficzna? Uwagi na marginesie „Zwierząt zdenaturowanych” Mejbauma i Żukrowskiej 59

FILOZOFIA WIEDZY

MAREK J. SIEMEK Hegel i różnica epistemologiczna

LILLA WOJTYGA Czas i przestrzeń w filozofii greckiej 85

MAREK ZAGAJEWSKI Starożytna medycyna i filozofia 109

FILOZOFIA I METODOLOGIA NAUKI

ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA Horror veritatis 121

BARBARA KOTOWA Scjentyzm jako światopogląd nauki 151

JAN SUCH Kłopoty fizyki i kosmologii z uniwersalnością czasu

HENRYK HADRYŚ Relacja nieodróżnialności a obserwator normalny 167

PAWEŁ ZEIDLER Wyjaśnianie genetyczno-teoretyczne a praktyka eksplanacyjna w chemii organicznej 175

ALEKSANDRA ŻUKROWSKA Spojrzenie na kognitywizm 197

MAX URCHS Przeciw naukowej naiwności w nowoczesnej filozofii umysłu

LOGIKA AKTÓW MOWY I PRZEKAZU INFORMACJI

JACEK PAŚNICZEK Logika, informacja i komunikacja 227

WOJCIECH KRYSZTOFIAK Negacja w mowie potocznej 245

MAREK TOKARZ Szantaż jako metoda argumentacji 283

FILOZOFIA SZTUKI

ERAZM KUŹMA Dekonstruowanie i rekonstruowanie granicy / Derrida - Luhmann /

ALEKSANDER OCHOCKI Brecht, Lukács i cień Falstaffa

RYSZARD RÓŻANOWSKI Żale nad starym szlafrokiem,czyli przestroga dla tych,co posiadają więcej smaku niż pieniędzy

FILOZOFIA RELIGII, FILOZOFIA WARTOŚCI

HALINA PROMIEŃSKA O właściwą miarę rzeczy wszelkich

JERZY KOCHAN Niebieskie oczy Kanta

HALINA PERKOWSKA Zarys podstawowych ujęć fenomenu odpowiedzialności moralnej 411

FILOZOFIA A SZTUKA ŻYCIA

JÓZEF LIPIEC Teoria rozmowy z chorym. Prolegomena filozoficzne *

JAN HARTMAN Tamta Strona 459

Nowa Krytyka nr 15/2003

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

 

FRYDERYK NIETZSCHE..... Przypadek Wagnera. Problem muzykanta

* * *

PAWEŁ PIENIĄŻEK...... Nietzsche. Między kulturą a metafizyką

DAMIAN LESZCZYŃSKI............ Święty Nietzsche i buntownicy

STANISŁAW GROMADZKI .......... Jak czytać i rozumieć Nietzschego

BOGDAN BANASIAK.......... Sny o potędze. Przyczynek do teorii Nadczłowieka

DAWID MISZTAL ..........Dlaczego Zaratustra?

HENRYK BENISZ.......... O kulcie pracy i kryzysie sztuki

AGATA JANASZCZYK......... Pozór jako apolińskie okrucieństwo

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI ..........Nietzsche kontra Heraklit

MARCIN MIŁKOWSKI ..........Demokryt w oczach Nietzschego

JERZY LUTY .........Fryderyk Nietzsche – ku estetyce artysty

* * *

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI .........Nietzsche/Bataille – impresja

PLIK DRUGI pdf

BEATA FRYDRYCZAK .......... O zacieraniu śladów: Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche

MARTA KOPIJ.......... Recepcja Nietzschego w Młodej Polsce

GRZEGORZ KOWAL ..........„Zagadanie” Nietzschego w polskim dwudziestoleciu międzywojennym

* * *

RALF WITZLER.......... Nietzschego kształty przyszłości – o „wolnych duchach” i „dobrych Europejczykach”

WOLFGANG MÜLLER-LAUTER.......... Fryderyk Nietzsche: logika nihilizmu

RICHARD SCHACHT........... Nietzscheański typ filozofii

STEPHAN GÜNZEL ..........Geofilozofia Nietzschego i „umiarkowana strefa klimatyczna w myśleniu Zachodu”

BRIAN DOMINO.......... Czy filozofia jest chorobą na śmierć? Kant i Nietzsche o ryzyku myślenia*

* * *

ORAZ RECENZJE....

MARTA KOPIJ.......... Nowy obraz Nietzschego (rec. książki Nietzsche. Werke. Kritische Gesamtausgabe)

JAKUB WYBORSKI......... Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa (rec. książki Zbigniewa Kaźmierczaka: Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej)

HENRYK BENISZ.......... Wieczne powroty (do) Nietzschego (rec. książki Sta¬nisława Łojka: Obrona Nietzschego – rzecz o odpowiedzialności)

JAKUB GRZYL.......... Jak stać się „prawdziwie” moralnym (rec. książki Stanisława Łojka: Obrona Nietzschego – rzecz o odpowiedzialności)

KRZYSZTOF JÓŹWIAK.......... Przywołanie nieistniejącego systemu (rec. książki Mariusza Morynia: Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego)

JACEK PIETRZAK.......... Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu... (rec. książki Henryka Benisza: Nietzsche i filozofia dionizyjska)

STANISŁAW GROMADZKI.......... Nietzsche i rehabilitacja „wpływologii” (rec. książki: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy)

RYSZARD RÓŻANOWSKI.......... Ostatni sen Nietzschego czy koszmar czytelnika? (rec. powieści Joachima Köhlera: Nietzsches letzter Traum. Roman)

Nowa Krytyka nr 14/2003

22/02/2017

 

 

SPIS TREŚCI:

Soren Kierkegaard - Modlitwy................................7

Jacek A. Prokopski - O rozmowie Kierkegaarda z Panem Bogiem..................................................................................21

Jacek A. Prokopski - Polityczna kontaminacja religii według Kierkegaarda..27

Sław Krzemień-Ojak - Ultimo Croce i jego filozoficzny testament..............43

Krzysztof Matuszewski - Georges’a Bataille’a mistyczna partuza (część druga)........................................................................................59

Halina Walentynowicz - Rozum, który wymaga rezygnacji z myślenia.....125

Joanna Wilkońska - Koncepcja podmiotowości w filozofii Emanuela Levinasa.....................................................................................147

Jerzy Kochan - Tropy wolności..................................................................163

Magdalena Klementowicz - Fregowska krytyka poglądów w kwestii natury arytmetyki...................................................................................185

Georges Canguilhem - Potworność i to, co potworne...........................................223

Ryszard Dobrowolski - Estetyka oporu Theodora W. Adorna..................................................237

Adam Lipszyc - Dwóch współczesnych ironistów........................................247

Roman Konik - Katastrofiści i przystosowani czyli typologia współczesnych intelektualistów według Umberta Eca..............................................269

Jarosław Barański - Figury potocznego oglądu sztuki.............................281

Ewa Jędrzejowska - Sacrum prywatne - rzecz o fotografii......................297

Lotar Rasiński - Dzieląć łoże z ...liberalizmem (?): postmarksizm Ernesto Laclaua i jego konsekwencje polityczne.................................................309

Ernesto Laclau - NIemożliwość społeczeństwa......................................327

Krzysztof Matuszewski - Pierre Klossowski. Rapsod teurgiczny...............333

Tomasz Sieczkowski - Rozum pominięty, rozum uwzględniony (rec. książki M. Rutkowskiego: Rola rozumu w decyzjach moralnych. Etyka Davida Hume’a)................................................................................343

Adam Chmielewski - Religia w czasach liberała (rec. książki S. Kruszyńskiej: Benjamin Constant - filozof religii. Religia- Moralność - Wolność)..............348

Krzysztof P. Skowroński - Krytyczne wydanie dzieł George’a Santayany..........................................................................357

Bogdan Banasiak - Szibbolet - różnica bez różnicy (rec. książki J. Derridy: Szibbolet dla Paula Celana)..............................................362

Ignacy S. Fiut - Wartości i ich uniwersum (rec. książki J. Lipca: Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii)...............................................367

Marek Niechwiej - Czy człowiek ma szansę wygrać z cywilizacją? (rec. książki R. Borkowskiego: Cywilizacja, technika ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku)............................................369

Monika Szczepaniak - Płeć i filozofia (rec. książki M. Ulińskiego: Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej .......................................374

Ryszard Różanowski - Nieoczywistość sztuki i potoczne doświadczenie (rec. książki J. Barańskiego: Sztuka jako nieporozumienie. O estetycznych dylematach sztuki i jej doświadczenia)................................................................380

Anna Chudecka - Człowiek język i globalizacja (rec. książki A. Ponzio: Individuo umano, linguaggi e globalizzazione nella filozofia di Adam Schaff)....................................................................................384

Jerzy Kolarzowski - Panaorama nowości filozoficznych i humanistycznych.........................................................................389

Cytat Bądź sobą, pij PEPSI! Pepsi Co.

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki