Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 19/2006

22/02/2017

SPIS TREŚCI

- 281 stron

IGNACY S. FIUT - Michał Hempoliński

* * *

HEIRICH HEINE Przyczynek do teleologii

TADEUSZ ZATORSKI Filozoficzny żart poety

* * *

WERNER STEGMAIER Sztuka upraszczania świata. Zorientowanie poprzez znaki

ÉTIENNE BALIBAR Co to jest polityka praw człowieka?

PAUL L. LANDSBERG Anarchista przeciw Bogu

* * *

HENRYK BENISZ Prolegomena do greckiej idei wychowania obywatelskiego według Wernera Jaegera

KATARZYNA GÓRCZYŃSKA Samopoznanie na gruncie "Bycia i czasu" Martina Heideggera

MAŁGORZATA KWIETNIEWSKA Jacques Derrida – horyzont życia i śmierci

IGNACY S. FIUT Filozoficzne konsekwencje memetyki

ŁUKASZ CHOLEWA Nowe spojrzenie na zagadnienie informacji

* * *

GEORGE SANTAYANA Sceptycyzm i wiara zwierzęca

KRZYSZTOF P. SKOWROŃSKI Naturalizm i wartości. Interpretacja filozoficzna Georege`a Santayany

* * *

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Idea(ł) i rzeczywistość uniwersytetu. Diagnoza neoklasyczna

WACŁAW BRANICKI Człowiek,byt i logika

MACIEJ ULIŃSKI Holizm etyczny i fenomenologia

JERZY KOCHAN Jean Boudrillard: życie codzienne w matrixie

MARCIN BOGUSŁAWSKI Stanisław Brzozowski filozof XXI wieku

ANNA GAJDA-CHUDECKA Nowoczesność w perspektywie estetyki filozoficznej

PIOTR MARTIN Problematyczność (nieoczywistość) pojęcia sztuki

AGNIESZKA BANDURA Oczywistość nieoczywistości

Nowa Krytyka nr 18/2005

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

 

 

Étienne Balibar Lenin i Gandhi..................................................

       7

Andrzej Staroń Étienne Balibar.................................................

     19

* * *

Jerzy Kochan Globalizacja a uspołecznienie...............................

     27

Bartosz Korzeniewski Polityczne rytuały pokuty w świetle przemian kulturowych późnej nowoczesności..............................

     37

* * *

J.E. McGuire Hermeneutyka jaźni: Foucault o subiektywizacji i krytyce genealogicznej.................................................................

     51

Ilias Wrazas Nihilizm i teoria. Panajotisa Kondylisa „deskryptywna teoria decyzji”.....................................................

     69

Beata Trochimska-KubackaO chcianych i niechcianych aporiach myśli postmodernizmu..................................................

     85

Agnieszka Smrokowska-Reichman Epitafium dla racjonalności. Symulacja według J. Baudrillarda na tle niektórych wątków myśli Th. Adorna i J. Habermasa..................

    103

* * *

 

Jacek Uglik Prawosławie a katolicyzm oczyma Fiodora Dostojewskiego............................................................................

    119

Karol Morawski Społeczeństwo i literatura – rozważania wokół Sartre’a.......................................................................................

    129

Michał Markiewicz Model gry w układach literackich Julia Cor­tázara....................................................................................

    141

Bogna J. Obidzińska Czy sztuka może być „nowa”? O aktualności Formy Znaczącej......................................................

    151

 

* * *

Cezary Kalita G.W. Leibniz: czy zasady logiczne mogą być podstawą wolności?.....................................................................

    165

Artur Banaszkiewicz Lustro Immanuela Kanta.......................

    181

Piotr Łaciak Kant i Husserl a problem materialnego a priori.......

    199

* * *

 

Jerzy Kolarzowski Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? (rec. książki J. Konarskiego, „Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? «Sprawozdanie» z lektury pism Anthony’ego de Mello”)........................................................................................

    219

Marek Więcław Ile relatywizmu? (rec. książki A. Lenartowicz-Pod­bielskiej, „Między nadmiarem a niedomiarem relatywizmu. Pytanie o transcendentalizm kulturowy”)....................................

    222

Magdalena Olejnik Jak się stać, kim się jest? Rzecz o moralności. (rec. książki J. Kopani, „Boski sen o stworzeniu świata).......................................................................................

    226

Nowa Krytyka nr 17/2004

22/02/2017
 
SPIS TREŚCI

 

BOGDAN BANASIAK - Hommage à Jacques Derrida (1930–2004)

* * *

PAUL K. FEYERABEND - Pluralizm kulturowy czy Nowa Wspaniała Monotonia?*

CHRISTOPHER NORRIS - Dekonstrukcja, postmodernizm i filozofia nauki

MAREK WIĘCŁAW - Jak być dobrym relatywistą? (na marginesie późnej twórczości Paula K. Feyerabenda)

* * *

KAZIMIERZ MRÓWKA - Fili/a oraz a)nalogi/a w dialogu Timajos

TOMASZ ŚLIWIŃSKI - Religijność Kartezjusza,czyli o ostatecznym Testamencie Boga

AGNIESZKA HENSOLDT - Projekt charakterystyki uniwersalnej Gottfrieda Wilhelma Leibniza

JERZY KOCHAN - Donatien Alphonse François de Sade,czyli racjonalizm absolutny

ALEKSANDRA KOŚ - Wolność według Georges’a Bataille’a

* * *

ANDRZEJ P. BATOR - Językowe dzieło sztuki

PIOTR GRACZYK - Oko i maska u Kubricka

* * *

ANDRZEJ KAPUSTA - Bachtin jako filozof

MARCIN CZERWIŃSKI - Gnoza u Gombrowicza?

KRZYSZTOF P. SKOWROŃSKI - John Lachs i wspólnota indywidualności

 

 

 

Nowa Krytyka nr 16/2004

22/02/2017

 

numer 16
SPIS TREŚCI

KRYSTYNA ZAMIARA Co się wydaje filozofom – wprowadzenie 7

HENRYK HADRYŚ Wacław Mejbaum – zarys biografii 11

Bibliografia ważniejszych prac naukowych Wacława Mejbauma 21

O POTRZEBIE FILOZOFII, O AKTUALNOŚCI MARKSIZMU

JERZY KMITA Niepotrzebna w Polsce XXI wieku? 33

JERZY KMITA The Production of „Rational Reality”and the „Systemic Coercion”* 37

JAN KUROWICKI O pożytkach błądzenia z Heglem 45

KRYSTYNA ZAMIARA Czym jest lub może być koncepcja filozoficzna? Uwagi na marginesie „Zwierząt zdenaturowanych” Mejbauma i Żukrowskiej 59

FILOZOFIA WIEDZY

MAREK J. SIEMEK Hegel i różnica epistemologiczna

LILLA WOJTYGA Czas i przestrzeń w filozofii greckiej 85

MAREK ZAGAJEWSKI Starożytna medycyna i filozofia 109

FILOZOFIA I METODOLOGIA NAUKI

ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA Horror veritatis 121

BARBARA KOTOWA Scjentyzm jako światopogląd nauki 151

JAN SUCH Kłopoty fizyki i kosmologii z uniwersalnością czasu

HENRYK HADRYŚ Relacja nieodróżnialności a obserwator normalny 167

PAWEŁ ZEIDLER Wyjaśnianie genetyczno-teoretyczne a praktyka eksplanacyjna w chemii organicznej 175

ALEKSANDRA ŻUKROWSKA Spojrzenie na kognitywizm 197

MAX URCHS Przeciw naukowej naiwności w nowoczesnej filozofii umysłu

LOGIKA AKTÓW MOWY I PRZEKAZU INFORMACJI

JACEK PAŚNICZEK Logika, informacja i komunikacja 227

WOJCIECH KRYSZTOFIAK Negacja w mowie potocznej 245

MAREK TOKARZ Szantaż jako metoda argumentacji 283

FILOZOFIA SZTUKI

ERAZM KUŹMA Dekonstruowanie i rekonstruowanie granicy / Derrida - Luhmann /

ALEKSANDER OCHOCKI Brecht, Lukács i cień Falstaffa

RYSZARD RÓŻANOWSKI Żale nad starym szlafrokiem,czyli przestroga dla tych,co posiadają więcej smaku niż pieniędzy

FILOZOFIA RELIGII, FILOZOFIA WARTOŚCI

HALINA PROMIEŃSKA O właściwą miarę rzeczy wszelkich

JERZY KOCHAN Niebieskie oczy Kanta

HALINA PERKOWSKA Zarys podstawowych ujęć fenomenu odpowiedzialności moralnej 411

FILOZOFIA A SZTUKA ŻYCIA

JÓZEF LIPIEC Teoria rozmowy z chorym. Prolegomena filozoficzne *

JAN HARTMAN Tamta Strona 459

Cytat Wolność, równość, Bentham KAROL MARKS

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki