Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 22-23/2009

22/02/2017

SPIS TREŚCI

Jerzy Kochan Filozofia w matriksie 

* * *

GILLES DELEUZE O czterech formułach poetyckich, mogących stanowić podsumowanie filozofii kantowskiej 

JAN KUROWICKI To, co żadne 

PIOTR JAN PRZYBYSZ Sztuka a paidea. Rekonstrukcja stanowiska Stefana Morawskiego 

JERZY KOCHAN Konsumpcja: między terroryzmem a znawstwem 

JEAN-LUC NANCY Nota o sztuce i powtórzeniu 

TOMASZ ZAŁUSKI Wspólnota bez immanencji 

* * *

MAŁGORZTA BURNECKA Teoria Niklasa Luhmanna w systemie nauki. Obserwacje odniesień 

MAREK WIĘCŁAW Co mężczyzna o genderowych koncepcjach nauki wiedzieć powinien? (notatki na marginesie literatury kobiecej) 

TOMASZ TUROWSKI Petera Singera koncepcja bioetyki 

BARTOSZ KORZENIEWSKI Pamięć o holokauście a granice interpretacji w postpolitycznym świecie 

* * *

MAGDALENA WOJEWODA Pojęcie nirwany w buddyzmie tybetańskim 

PAWEŁ ZAŁĘSKI Społeczeństwo cywilne wobec społeczeństwa politycznego w dobie romantyzmu 

JACEK UGLIK Idealizm etyczny Johanna Gottlieba Fichtego jako wprowadzenie do filozofii negacji Michała Bakunina 

PAWEŁ PIENIĄŻEK Wokół autentycznego sceptycyzmu. Sceptycyzm i życie u Hume’a i Nietzschego 

HALINA WALENTOWICZ Max Horkheimer a tradycja filozoficzna 

BŁAŻEJ BASZCZAK Paul Ricoeur – ku metaforze żywej 

MARTA SZABAT Problematyczność podmiotu wcielonego 

* * *

BARTOSZ ŻUKOWSKI Antropologia poststrukturalna 

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232)

MARTA KASZTELAN Znakowy poziom analizy wiedzy. M. Foucaulta archeologia nauk humanistycznych 

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232 )

MARTA KANIA Piękna historia brzydoty 

(Umberto Eco, , Historia piękna, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005.i Eco, Umberto, Historia brzydoty, tłum. zbiorowe, Poznań 2007, s. 10)

 

Nowa Krytyka nr 20-21/2007

22/02/2017

JEZRY KOCHAN - Jubileusz "Nowej Krytyki"

PETER MILLICAN / Oxford University, Anglia/ - Hume’a wątpliwości sceptyczne dotyczące indukcji

PIOTR MICHALSKI - Krytyka związku przyczynowo-skutkowego: okazjonaliści i Hume, czyli różnica poziomów

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI - Wschodnia i zachodnia krytyka przyczynowości

JAKUB GRZYL - Problem substancjalności podmiotu poznania w ujęciu Immanuela Kanta i Davida Hume’a

NICHOLAS DAVEY /University of Dundee (Szkocja)/ Nietzsche i Hume o jaźni i tożsamości

DOROTHY COLEMAN /Northern Illinois University (USA)/ Baconowski model prawdopodobieństwa a Humowska teoria świadectw

MICHAEL P. LEVINE /University of Perth (Australia)/ O Humie i cudach

MATEUSZ OLEKSY - Cuda, prawa i hipotezy. Nieprzejednany krytyk Hume’a

DAVID HUME - List od dżentelmena do przyjaciela w Edynburgu

DAVID HUME - List do Gilberta Elliota

TOMASZ SIECZKOWSKI - Wprowadzenie do zbioru Humowskiego

DAWID MISZTAL - David Hume i Søren Kierkegaard, czyli sojusz irracjonalny

DAVID HUME - Czwarta obiekcja

PAUL RUSSELL /University of British Columbia (Kanada)/ „Traktat” Hume’a i problem cnotliwego ateizmu

DAVID HUME - O skąpstwie

JAMES FIESER /University of Tennessee at Martin (USA)/ Pyrronizm Hume’a: interpretacja poszerzona

DAVID HUME - O stanie średnim

DAVID HUME - O miłości i małżeństwie

KATARZYNA KOPCZYŃSKA, STEFAN ZABIEGLIK - Psychologia ekonomiczna Davida Hume’a

JAKUB GRZYL - Problem substancjalności podmiotu poznania w ujęciu Immanuela Kanta i Davida Hume’a

PAUL RUSSELL /University of British Columbia (Kanada)/ „Traktat” Hume’a i problem cnotliwego ateizmu

DOROTHY COLEMAN /Northern Illinois University (USA)/ Baconowski model prawdopodobieństwa a Humowska teoria świadectw

MICHAEL P. LEVINE /University of Perth (Australia)/ O Humie i cudach

MATEUSZ W. OLEKSY - Cuda, prawa i hipotezy. Nieprzejednany krytyk Hume’a

TOMASZ SIECZKOWSKI - Qui pro quo „Dialogów”, czyli pytanie o status teologii naturalnej

DAWID MISZTAL - David Hume i Søren Kierkegaard, czyli sojusz irracjonalny

JAMES FIESER /University of Tennessee at Martin (USA)/ Pyrronizm Hume’a: interpretacja poszerzona

KATARZYNA KOPCZYŃSKA, STEFAN ZABIEGLIK - Psychologia ekonomiczna Davida Hume’a

DAVID HUME - O handlu

STEFAN ZABIEGLIK - Eseje ekonomiczne Davida Hume’a

ADAM GRZELIŃSKI - Zagadnienie sprawdzianu smaku w filozofii Davida Hume’a

DAVID HUME - Opis charakteru sir Roberta Walpole’a

DAVID HUME - O studiowaniu historii

JERZY GROBIS - David Hume: szkocki dziejopis historii Anglii. Próba komentarza

TOMASZ SIECZKOWSKI - POLSKOJĘZYCZNA BIBLIOGRAFIA HUME’A

Nowa Krytyka nr 19/2006

22/02/2017

SPIS TREŚCI

- 281 stron

IGNACY S. FIUT - Michał Hempoliński

* * *

HEIRICH HEINE Przyczynek do teleologii

TADEUSZ ZATORSKI Filozoficzny żart poety

* * *

WERNER STEGMAIER Sztuka upraszczania świata. Zorientowanie poprzez znaki

ÉTIENNE BALIBAR Co to jest polityka praw człowieka?

PAUL L. LANDSBERG Anarchista przeciw Bogu

* * *

HENRYK BENISZ Prolegomena do greckiej idei wychowania obywatelskiego według Wernera Jaegera

KATARZYNA GÓRCZYŃSKA Samopoznanie na gruncie "Bycia i czasu" Martina Heideggera

MAŁGORZATA KWIETNIEWSKA Jacques Derrida – horyzont życia i śmierci

IGNACY S. FIUT Filozoficzne konsekwencje memetyki

ŁUKASZ CHOLEWA Nowe spojrzenie na zagadnienie informacji

* * *

GEORGE SANTAYANA Sceptycyzm i wiara zwierzęca

KRZYSZTOF P. SKOWROŃSKI Naturalizm i wartości. Interpretacja filozoficzna Georege`a Santayany

* * *

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Idea(ł) i rzeczywistość uniwersytetu. Diagnoza neoklasyczna

WACŁAW BRANICKI Człowiek,byt i logika

MACIEJ ULIŃSKI Holizm etyczny i fenomenologia

JERZY KOCHAN Jean Boudrillard: życie codzienne w matrixie

MARCIN BOGUSŁAWSKI Stanisław Brzozowski filozof XXI wieku

ANNA GAJDA-CHUDECKA Nowoczesność w perspektywie estetyki filozoficznej

PIOTR MARTIN Problematyczność (nieoczywistość) pojęcia sztuki

AGNIESZKA BANDURA Oczywistość nieoczywistości

Nowa Krytyka nr 18/2005

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

 

 

Étienne Balibar Lenin i Gandhi..................................................

       7

Andrzej Staroń Étienne Balibar.................................................

     19

* * *

Jerzy Kochan Globalizacja a uspołecznienie...............................

     27

Bartosz Korzeniewski Polityczne rytuały pokuty w świetle przemian kulturowych późnej nowoczesności..............................

     37

* * *

J.E. McGuire Hermeneutyka jaźni: Foucault o subiektywizacji i krytyce genealogicznej.................................................................

     51

Ilias Wrazas Nihilizm i teoria. Panajotisa Kondylisa „deskryptywna teoria decyzji”.....................................................

     69

Beata Trochimska-KubackaO chcianych i niechcianych aporiach myśli postmodernizmu..................................................

     85

Agnieszka Smrokowska-Reichman Epitafium dla racjonalności. Symulacja według J. Baudrillarda na tle niektórych wątków myśli Th. Adorna i J. Habermasa..................

    103

* * *

 

Jacek Uglik Prawosławie a katolicyzm oczyma Fiodora Dostojewskiego............................................................................

    119

Karol Morawski Społeczeństwo i literatura – rozważania wokół Sartre’a.......................................................................................

    129

Michał Markiewicz Model gry w układach literackich Julia Cor­tázara....................................................................................

    141

Bogna J. Obidzińska Czy sztuka może być „nowa”? O aktualności Formy Znaczącej......................................................

    151

 

* * *

Cezary Kalita G.W. Leibniz: czy zasady logiczne mogą być podstawą wolności?.....................................................................

    165

Artur Banaszkiewicz Lustro Immanuela Kanta.......................

    181

Piotr Łaciak Kant i Husserl a problem materialnego a priori.......

    199

* * *

 

Jerzy Kolarzowski Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? (rec. książki J. Konarskiego, „Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? «Sprawozdanie» z lektury pism Anthony’ego de Mello”)........................................................................................

    219

Marek Więcław Ile relatywizmu? (rec. książki A. Lenartowicz-Pod­bielskiej, „Między nadmiarem a niedomiarem relatywizmu. Pytanie o transcendentalizm kulturowy”)....................................

    222

Magdalena Olejnik Jak się stać, kim się jest? Rzecz o moralności. (rec. książki J. Kopani, „Boski sen o stworzeniu świata).......................................................................................

    226

Cytat Trudno wyobrazić sobie prawicowych intelektualistów. DARIO FO

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki