Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 18/2005

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

 

 

Étienne Balibar Lenin i Gandhi..................................................

       7

Andrzej Staroń Étienne Balibar.................................................

     19

* * *

Jerzy Kochan Globalizacja a uspołecznienie...............................

     27

Bartosz Korzeniewski Polityczne rytuały pokuty w świetle przemian kulturowych późnej nowoczesności..............................

     37

* * *

J.E. McGuire Hermeneutyka jaźni: Foucault o subiektywizacji i krytyce genealogicznej.................................................................

     51

Ilias Wrazas Nihilizm i teoria. Panajotisa Kondylisa „deskryptywna teoria decyzji”.....................................................

     69

Beata Trochimska-KubackaO chcianych i niechcianych aporiach myśli postmodernizmu..................................................

     85

Agnieszka Smrokowska-Reichman Epitafium dla racjonalności. Symulacja według J. Baudrillarda na tle niektórych wątków myśli Th. Adorna i J. Habermasa..................

    103

* * *

 

Jacek Uglik Prawosławie a katolicyzm oczyma Fiodora Dostojewskiego............................................................................

    119

Karol Morawski Społeczeństwo i literatura – rozważania wokół Sartre’a.......................................................................................

    129

Michał Markiewicz Model gry w układach literackich Julia Cor­tázara....................................................................................

    141

Bogna J. Obidzińska Czy sztuka może być „nowa”? O aktualności Formy Znaczącej......................................................

    151

 

* * *

Cezary Kalita G.W. Leibniz: czy zasady logiczne mogą być podstawą wolności?.....................................................................

    165

Artur Banaszkiewicz Lustro Immanuela Kanta.......................

    181

Piotr Łaciak Kant i Husserl a problem materialnego a priori.......

    199

* * *

 

Jerzy Kolarzowski Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? (rec. książki J. Konarskiego, „Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? «Sprawozdanie» z lektury pism Anthony’ego de Mello”)........................................................................................

    219

Marek Więcław Ile relatywizmu? (rec. książki A. Lenartowicz-Pod­bielskiej, „Między nadmiarem a niedomiarem relatywizmu. Pytanie o transcendentalizm kulturowy”)....................................

    222

Magdalena Olejnik Jak się stać, kim się jest? Rzecz o moralności. (rec. książki J. Kopani, „Boski sen o stworzeniu świata).......................................................................................

    226

Nowa Krytyka nr 17/2004

22/02/2017
 
SPIS TREŚCI

 

BOGDAN BANASIAK - Hommage à Jacques Derrida (1930–2004)

* * *

PAUL K. FEYERABEND - Pluralizm kulturowy czy Nowa Wspaniała Monotonia?*

CHRISTOPHER NORRIS - Dekonstrukcja, postmodernizm i filozofia nauki

MAREK WIĘCŁAW - Jak być dobrym relatywistą? (na marginesie późnej twórczości Paula K. Feyerabenda)

* * *

KAZIMIERZ MRÓWKA - Fili/a oraz a)nalogi/a w dialogu Timajos

TOMASZ ŚLIWIŃSKI - Religijność Kartezjusza,czyli o ostatecznym Testamencie Boga

AGNIESZKA HENSOLDT - Projekt charakterystyki uniwersalnej Gottfrieda Wilhelma Leibniza

JERZY KOCHAN - Donatien Alphonse François de Sade,czyli racjonalizm absolutny

ALEKSANDRA KOŚ - Wolność według Georges’a Bataille’a

* * *

ANDRZEJ P. BATOR - Językowe dzieło sztuki

PIOTR GRACZYK - Oko i maska u Kubricka

* * *

ANDRZEJ KAPUSTA - Bachtin jako filozof

MARCIN CZERWIŃSKI - Gnoza u Gombrowicza?

KRZYSZTOF P. SKOWROŃSKI - John Lachs i wspólnota indywidualności

 

 

 

Nowa Krytyka nr 16/2004

22/02/2017

 

numer 16
SPIS TREŚCI

KRYSTYNA ZAMIARA Co się wydaje filozofom – wprowadzenie 7

HENRYK HADRYŚ Wacław Mejbaum – zarys biografii 11

Bibliografia ważniejszych prac naukowych Wacława Mejbauma 21

O POTRZEBIE FILOZOFII, O AKTUALNOŚCI MARKSIZMU

JERZY KMITA Niepotrzebna w Polsce XXI wieku? 33

JERZY KMITA The Production of „Rational Reality”and the „Systemic Coercion”* 37

JAN KUROWICKI O pożytkach błądzenia z Heglem 45

KRYSTYNA ZAMIARA Czym jest lub może być koncepcja filozoficzna? Uwagi na marginesie „Zwierząt zdenaturowanych” Mejbauma i Żukrowskiej 59

FILOZOFIA WIEDZY

MAREK J. SIEMEK Hegel i różnica epistemologiczna

LILLA WOJTYGA Czas i przestrzeń w filozofii greckiej 85

MAREK ZAGAJEWSKI Starożytna medycyna i filozofia 109

FILOZOFIA I METODOLOGIA NAUKI

ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA Horror veritatis 121

BARBARA KOTOWA Scjentyzm jako światopogląd nauki 151

JAN SUCH Kłopoty fizyki i kosmologii z uniwersalnością czasu

HENRYK HADRYŚ Relacja nieodróżnialności a obserwator normalny 167

PAWEŁ ZEIDLER Wyjaśnianie genetyczno-teoretyczne a praktyka eksplanacyjna w chemii organicznej 175

ALEKSANDRA ŻUKROWSKA Spojrzenie na kognitywizm 197

MAX URCHS Przeciw naukowej naiwności w nowoczesnej filozofii umysłu

LOGIKA AKTÓW MOWY I PRZEKAZU INFORMACJI

JACEK PAŚNICZEK Logika, informacja i komunikacja 227

WOJCIECH KRYSZTOFIAK Negacja w mowie potocznej 245

MAREK TOKARZ Szantaż jako metoda argumentacji 283

FILOZOFIA SZTUKI

ERAZM KUŹMA Dekonstruowanie i rekonstruowanie granicy / Derrida - Luhmann /

ALEKSANDER OCHOCKI Brecht, Lukács i cień Falstaffa

RYSZARD RÓŻANOWSKI Żale nad starym szlafrokiem,czyli przestroga dla tych,co posiadają więcej smaku niż pieniędzy

FILOZOFIA RELIGII, FILOZOFIA WARTOŚCI

HALINA PROMIEŃSKA O właściwą miarę rzeczy wszelkich

JERZY KOCHAN Niebieskie oczy Kanta

HALINA PERKOWSKA Zarys podstawowych ujęć fenomenu odpowiedzialności moralnej 411

FILOZOFIA A SZTUKA ŻYCIA

JÓZEF LIPIEC Teoria rozmowy z chorym. Prolegomena filozoficzne *

JAN HARTMAN Tamta Strona 459

Nowa Krytyka nr 15/2003

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

 

FRYDERYK NIETZSCHE..... Przypadek Wagnera. Problem muzykanta

* * *

PAWEŁ PIENIĄŻEK...... Nietzsche. Między kulturą a metafizyką

DAMIAN LESZCZYŃSKI............ Święty Nietzsche i buntownicy

STANISŁAW GROMADZKI .......... Jak czytać i rozumieć Nietzschego

BOGDAN BANASIAK.......... Sny o potędze. Przyczynek do teorii Nadczłowieka

DAWID MISZTAL ..........Dlaczego Zaratustra?

HENRYK BENISZ.......... O kulcie pracy i kryzysie sztuki

AGATA JANASZCZYK......... Pozór jako apolińskie okrucieństwo

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI ..........Nietzsche kontra Heraklit

MARCIN MIŁKOWSKI ..........Demokryt w oczach Nietzschego

JERZY LUTY .........Fryderyk Nietzsche – ku estetyce artysty

* * *

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI .........Nietzsche/Bataille – impresja

PLIK DRUGI pdf

BEATA FRYDRYCZAK .......... O zacieraniu śladów: Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche

MARTA KOPIJ.......... Recepcja Nietzschego w Młodej Polsce

GRZEGORZ KOWAL ..........„Zagadanie” Nietzschego w polskim dwudziestoleciu międzywojennym

* * *

RALF WITZLER.......... Nietzschego kształty przyszłości – o „wolnych duchach” i „dobrych Europejczykach”

WOLFGANG MÜLLER-LAUTER.......... Fryderyk Nietzsche: logika nihilizmu

RICHARD SCHACHT........... Nietzscheański typ filozofii

STEPHAN GÜNZEL ..........Geofilozofia Nietzschego i „umiarkowana strefa klimatyczna w myśleniu Zachodu”

BRIAN DOMINO.......... Czy filozofia jest chorobą na śmierć? Kant i Nietzsche o ryzyku myślenia*

* * *

ORAZ RECENZJE....

MARTA KOPIJ.......... Nowy obraz Nietzschego (rec. książki Nietzsche. Werke. Kritische Gesamtausgabe)

JAKUB WYBORSKI......... Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa (rec. książki Zbigniewa Kaźmierczaka: Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej)

HENRYK BENISZ.......... Wieczne powroty (do) Nietzschego (rec. książki Sta¬nisława Łojka: Obrona Nietzschego – rzecz o odpowiedzialności)

JAKUB GRZYL.......... Jak stać się „prawdziwie” moralnym (rec. książki Stanisława Łojka: Obrona Nietzschego – rzecz o odpowiedzialności)

KRZYSZTOF JÓŹWIAK.......... Przywołanie nieistniejącego systemu (rec. książki Mariusza Morynia: Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego)

JACEK PIETRZAK.......... Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu... (rec. książki Henryka Benisza: Nietzsche i filozofia dionizyjska)

STANISŁAW GROMADZKI.......... Nietzsche i rehabilitacja „wpływologii” (rec. książki: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy)

RYSZARD RÓŻANOWSKI.......... Ostatni sen Nietzschego czy koszmar czytelnika? (rec. powieści Joachima Köhlera: Nietzsches letzter Traum. Roman)

Cytat Niemiecki ruch robotniczy jest spadkobiercą klasycznej filozofii niemieckiej . FRYDERYK ENGELS

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki