Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 26-27/2011

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

JERZY KOCHAN Postkolonializm czy wciąż neokolonializm?

MONIKA BOBAKO, DOROTA GROBELNA Filozofia, kolonializm i "Minaret", który nie powstał

Joanna Rajkowska - Minaret

MARIUSZ TUROWSKI - Filozofia, dżihad, nowoczesność: humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej)

LUIS MARTINEZ ANDRADE - Centrum handlowe jako paradygmatyczna figura dyskursu neokolonialnego. Rasizm i władza w Ameryce Łacińskiej

MONIKA BOBAKO - Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy

MARTA STUDENNA - Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka

Joanna Rajkowska - Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich

BOGUSŁAW BAKUŁA - Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj

LESZEK KOCZANOWICZ - My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna

JERZY KOCHAN - Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku

Joanna Rajkowska - Jenin Refugee Camp Central Station

MONIKA SZCZEPANIAK - Marsjasz w Falludży. Elfriede Jelinek o pornografii i moralności w stanie wyjątkowym

EWA MAJEWSKA - Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? Miłość w naszych czasach

Joanna Rajkowska - Obóz dla uchodźców w Uhyst

ANDRZEJ W. NOWAK - Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”

MARIUSZ TUROWSKI - Europocentryzm – technologia i ontologia kolonizacji Kilka uwag o liberalizmie, podboju, supremacji rasowej i niewolnictwie przez pryzmat tezy o indywidualizmie posesywnym C. B. Macphersona

Joanna Rajkowska - Benjamin w Konyi

TERRY EAGLETON - Postkolonializm i „postkolonializm”

ÉTIENNE BALIBAR - Europa : kryzys i kres ?

Joanna Rajkowska - Camping Jenin

HERBERT MARCUSE - Morderstwo nie jest bronią polityczną

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI - Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy

Joanna Rajkowska - Pocztówki ze Szwajcarii

PIOTR RYMARCZYK - Czy Erosa można jeszcze wyzwalać? Kultura masowa w świetle Marcuse`owskiej koncepcji spontanicznej sublimacji

Klasy społeczne to mit! - z DAWIDEM OSTEM rozmawia Przemysław Pluciński

Joanna Rajkowska – Wąwóz

„Nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania robotnikowi czy jest wyzysk?” z JACQUESEM RANCIEREM rozmawia Nicolas Truong

 

Nowa Krytyka nr 24-25/2010

22/02/2017

Jerzy Kochan Filozof wobec zmiany

* * *

Warren Montag Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault

Bartłomiej Błesznowski Deleuze/Foucault: Alians filozoficzny/alians polityczny

Marietta Radomska Braidotti / Haraway - perspektywa posthumanizmu

Katarzyna Bartosiak W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze

Magdalena Strzałkowska Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją

Anna Gruszka „Artysta jest z natury lewicowy, a tworzy sztukę z natury prawicową.”

Katarzyna Tanalska Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran

Piotr Cielecki Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości w filozofii Alberta Camusa

Andrzej Słowikowski Egzystencjalne znaczenie lęku (Kierkegaard, Pilich, Balthassar)

** *

Ryszard Różanowski „Rzeczywisty tajny radca” Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus: Tomasza Manna

Bogdan Banasiak U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a – David Hume

Renaud Barbaras Dwuznaczność ciała. Merleau-Ponty między filozofią transcendentalną a ontologią życia

Jeffrey S. Librett Praktyka świata: graniczna kosmologia Jean-Luc Nancy’ego pomiędzy teorią i historią

Tomasz Kochan Ken Wilber - ewolucja świadomości podmiotowej

Monika Bobako Komu służy polityka uznania? O multikulturalizmie Charlesa Taylora

Marta Matylda Kania Cała seria pomyłek

* * *

Jacek Tittenbrun Narzucony system, (rec. T. Kowalik, "www.polskatransformacja.pl", Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2009)

Edward Karolczuk Imperium jako wróg (Michael Hardt, Antonio Negri, Imperium, Warszawa 2005)

Karol Morawski Zamiast neoliberalnej hegemonii ( E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007)

Nowa Krytyka nr 22-23/2009

22/02/2017

SPIS TREŚCI

Jerzy Kochan Filozofia w matriksie 

* * *

GILLES DELEUZE O czterech formułach poetyckich, mogących stanowić podsumowanie filozofii kantowskiej 

JAN KUROWICKI To, co żadne 

PIOTR JAN PRZYBYSZ Sztuka a paidea. Rekonstrukcja stanowiska Stefana Morawskiego 

JERZY KOCHAN Konsumpcja: między terroryzmem a znawstwem 

JEAN-LUC NANCY Nota o sztuce i powtórzeniu 

TOMASZ ZAŁUSKI Wspólnota bez immanencji 

* * *

MAŁGORZTA BURNECKA Teoria Niklasa Luhmanna w systemie nauki. Obserwacje odniesień 

MAREK WIĘCŁAW Co mężczyzna o genderowych koncepcjach nauki wiedzieć powinien? (notatki na marginesie literatury kobiecej) 

TOMASZ TUROWSKI Petera Singera koncepcja bioetyki 

BARTOSZ KORZENIEWSKI Pamięć o holokauście a granice interpretacji w postpolitycznym świecie 

* * *

MAGDALENA WOJEWODA Pojęcie nirwany w buddyzmie tybetańskim 

PAWEŁ ZAŁĘSKI Społeczeństwo cywilne wobec społeczeństwa politycznego w dobie romantyzmu 

JACEK UGLIK Idealizm etyczny Johanna Gottlieba Fichtego jako wprowadzenie do filozofii negacji Michała Bakunina 

PAWEŁ PIENIĄŻEK Wokół autentycznego sceptycyzmu. Sceptycyzm i życie u Hume’a i Nietzschego 

HALINA WALENTOWICZ Max Horkheimer a tradycja filozoficzna 

BŁAŻEJ BASZCZAK Paul Ricoeur – ku metaforze żywej 

MARTA SZABAT Problematyczność podmiotu wcielonego 

* * *

BARTOSZ ŻUKOWSKI Antropologia poststrukturalna 

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232)

MARTA KASZTELAN Znakowy poziom analizy wiedzy. M. Foucaulta archeologia nauk humanistycznych 

(Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, t. 1 i 2, s. 292 i 232 )

MARTA KANIA Piękna historia brzydoty 

(Umberto Eco, , Historia piękna, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005.i Eco, Umberto, Historia brzydoty, tłum. zbiorowe, Poznań 2007, s. 10)

 

Nowa Krytyka nr 20-21/2007

22/02/2017

JEZRY KOCHAN - Jubileusz "Nowej Krytyki"

PETER MILLICAN / Oxford University, Anglia/ - Hume’a wątpliwości sceptyczne dotyczące indukcji

PIOTR MICHALSKI - Krytyka związku przyczynowo-skutkowego: okazjonaliści i Hume, czyli różnica poziomów

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI - Wschodnia i zachodnia krytyka przyczynowości

JAKUB GRZYL - Problem substancjalności podmiotu poznania w ujęciu Immanuela Kanta i Davida Hume’a

NICHOLAS DAVEY /University of Dundee (Szkocja)/ Nietzsche i Hume o jaźni i tożsamości

DOROTHY COLEMAN /Northern Illinois University (USA)/ Baconowski model prawdopodobieństwa a Humowska teoria świadectw

MICHAEL P. LEVINE /University of Perth (Australia)/ O Humie i cudach

MATEUSZ OLEKSY - Cuda, prawa i hipotezy. Nieprzejednany krytyk Hume’a

DAVID HUME - List od dżentelmena do przyjaciela w Edynburgu

DAVID HUME - List do Gilberta Elliota

TOMASZ SIECZKOWSKI - Wprowadzenie do zbioru Humowskiego

DAWID MISZTAL - David Hume i Søren Kierkegaard, czyli sojusz irracjonalny

DAVID HUME - Czwarta obiekcja

PAUL RUSSELL /University of British Columbia (Kanada)/ „Traktat” Hume’a i problem cnotliwego ateizmu

DAVID HUME - O skąpstwie

JAMES FIESER /University of Tennessee at Martin (USA)/ Pyrronizm Hume’a: interpretacja poszerzona

DAVID HUME - O stanie średnim

DAVID HUME - O miłości i małżeństwie

KATARZYNA KOPCZYŃSKA, STEFAN ZABIEGLIK - Psychologia ekonomiczna Davida Hume’a

JAKUB GRZYL - Problem substancjalności podmiotu poznania w ujęciu Immanuela Kanta i Davida Hume’a

PAUL RUSSELL /University of British Columbia (Kanada)/ „Traktat” Hume’a i problem cnotliwego ateizmu

DOROTHY COLEMAN /Northern Illinois University (USA)/ Baconowski model prawdopodobieństwa a Humowska teoria świadectw

MICHAEL P. LEVINE /University of Perth (Australia)/ O Humie i cudach

MATEUSZ W. OLEKSY - Cuda, prawa i hipotezy. Nieprzejednany krytyk Hume’a

TOMASZ SIECZKOWSKI - Qui pro quo „Dialogów”, czyli pytanie o status teologii naturalnej

DAWID MISZTAL - David Hume i Søren Kierkegaard, czyli sojusz irracjonalny

JAMES FIESER /University of Tennessee at Martin (USA)/ Pyrronizm Hume’a: interpretacja poszerzona

KATARZYNA KOPCZYŃSKA, STEFAN ZABIEGLIK - Psychologia ekonomiczna Davida Hume’a

DAVID HUME - O handlu

STEFAN ZABIEGLIK - Eseje ekonomiczne Davida Hume’a

ADAM GRZELIŃSKI - Zagadnienie sprawdzianu smaku w filozofii Davida Hume’a

DAVID HUME - Opis charakteru sir Roberta Walpole’a

DAVID HUME - O studiowaniu historii

JERZY GROBIS - David Hume: szkocki dziejopis historii Anglii. Próba komentarza

TOMASZ SIECZKOWSKI - POLSKOJĘZYCZNA BIBLIOGRAFIA HUME’A

Cytat A cóż to za dziki kraj, że jest "obraza uczuć religijnych", a nie ma "obrazy wiedzy naukowej"??? Jerzy Kochan

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki