Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 29/2012

22/02/2017

 

PIS TREŚCI

IGNACY S. FIUT - Michał Hempoliński

* * *

HEIRICH HEINE Przyczynek do teleologii

TADEUSZ ZATORSKI Filozoficzny żart poety

* * *

WERNER STEGMAIER Sztuka upraszczania świata. Zorientowanie poprzez znaki

ÉTIENNE BALIBAR Co to jest polityka praw człowieka?

PAUL L. LANDSBERG Anarchista przeciw Bogu

* * *

HENRYK BENISZ Prolegomena do greckiej idei wychowania obywatelskiego według Wernera Jaegera

KATARZYNA GÓRCZYŃSKA Samopoznanie na gruncie "Bycia i czasu" Martina Heideggera

MAŁGORZATA KWIETNIEWSKA Jacques Derrida – horyzont życia i śmierci

IGNACY S. FIUT Filozoficzne konsekwencje memetyki

ŁUKASZ CHOLEWA Nowe spojrzenie na zagadnienie informacji

* * *

GEORGE SANTAYANA Sceptycyzm i wiara zwierzęca

KRZYSZTOF P. SKOWROŃSKI Naturalizm i wartości. Interpretacja filozoficzna Georege`a Santayany

* * *

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Idea(ł) i rzeczywistość uniwersytetu. Diagnoza neoklasyczna

WACŁAW BRANICKI Człowiek,byt i logika

MACIEJ ULIŃSKI Holizm etyczny i fenomenologia

JERZY KOCHAN Jean Boudrillard: życie codzienne w matrixie

MARCIN BOGUSŁAWSKI Stanisław Brzozowski filozof XXI wieku

ANNA GAJDA-CHUDECKA Nowoczesność w perspektywie estetyki filozoficznej

PIOTR MARTIN Problematyczność (nieoczywistość) pojęcia sztuki

AGNIESZKA BANDURA Oczywistość nieoczywistości

Nowa Krytyka nr 28/2012

22/02/2017

Spis treści

Nowa Krytyka nr 26-27/2011

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

JERZY KOCHAN Postkolonializm czy wciąż neokolonializm?

MONIKA BOBAKO, DOROTA GROBELNA Filozofia, kolonializm i "Minaret", który nie powstał

Joanna Rajkowska - Minaret

MARIUSZ TUROWSKI - Filozofia, dżihad, nowoczesność: humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej)

LUIS MARTINEZ ANDRADE - Centrum handlowe jako paradygmatyczna figura dyskursu neokolonialnego. Rasizm i władza w Ameryce Łacińskiej

MONIKA BOBAKO - Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy

MARTA STUDENNA - Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka

Joanna Rajkowska - Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich

BOGUSŁAW BAKUŁA - Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj

LESZEK KOCZANOWICZ - My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna

JERZY KOCHAN - Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku

Joanna Rajkowska - Jenin Refugee Camp Central Station

MONIKA SZCZEPANIAK - Marsjasz w Falludży. Elfriede Jelinek o pornografii i moralności w stanie wyjątkowym

EWA MAJEWSKA - Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? Miłość w naszych czasach

Joanna Rajkowska - Obóz dla uchodźców w Uhyst

ANDRZEJ W. NOWAK - Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”

MARIUSZ TUROWSKI - Europocentryzm – technologia i ontologia kolonizacji Kilka uwag o liberalizmie, podboju, supremacji rasowej i niewolnictwie przez pryzmat tezy o indywidualizmie posesywnym C. B. Macphersona

Joanna Rajkowska - Benjamin w Konyi

TERRY EAGLETON - Postkolonializm i „postkolonializm”

ÉTIENNE BALIBAR - Europa : kryzys i kres ?

Joanna Rajkowska - Camping Jenin

HERBERT MARCUSE - Morderstwo nie jest bronią polityczną

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI - Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy

Joanna Rajkowska - Pocztówki ze Szwajcarii

PIOTR RYMARCZYK - Czy Erosa można jeszcze wyzwalać? Kultura masowa w świetle Marcuse`owskiej koncepcji spontanicznej sublimacji

Klasy społeczne to mit! - z DAWIDEM OSTEM rozmawia Przemysław Pluciński

Joanna Rajkowska – Wąwóz

„Nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania robotnikowi czy jest wyzysk?” z JACQUESEM RANCIEREM rozmawia Nicolas Truong

 

Nowa Krytyka nr 24-25/2010

22/02/2017

Jerzy Kochan Filozof wobec zmiany

* * *

Warren Montag Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault

Bartłomiej Błesznowski Deleuze/Foucault: Alians filozoficzny/alians polityczny

Marietta Radomska Braidotti / Haraway - perspektywa posthumanizmu

Katarzyna Bartosiak W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze

Magdalena Strzałkowska Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją

Anna Gruszka „Artysta jest z natury lewicowy, a tworzy sztukę z natury prawicową.”

Katarzyna Tanalska Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran

Piotr Cielecki Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości w filozofii Alberta Camusa

Andrzej Słowikowski Egzystencjalne znaczenie lęku (Kierkegaard, Pilich, Balthassar)

** *

Ryszard Różanowski „Rzeczywisty tajny radca” Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus: Tomasza Manna

Bogdan Banasiak U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a – David Hume

Renaud Barbaras Dwuznaczność ciała. Merleau-Ponty między filozofią transcendentalną a ontologią życia

Jeffrey S. Librett Praktyka świata: graniczna kosmologia Jean-Luc Nancy’ego pomiędzy teorią i historią

Tomasz Kochan Ken Wilber - ewolucja świadomości podmiotowej

Monika Bobako Komu służy polityka uznania? O multikulturalizmie Charlesa Taylora

Marta Matylda Kania Cała seria pomyłek

* * *

Jacek Tittenbrun Narzucony system, (rec. T. Kowalik, "www.polskatransformacja.pl", Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2009)

Edward Karolczuk Imperium jako wróg (Michael Hardt, Antonio Negri, Imperium, Warszawa 2005)

Karol Morawski Zamiast neoliberalnej hegemonii ( E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007)

Cytat Tylko śpiący widzi swój sen TOTMES

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki