Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 30-31/2013

22/02/2017

Spis treści

Nowa Krytyka nr 29/2012

22/02/2017

 

PIS TREŚCI

IGNACY S. FIUT - Michał Hempoliński

* * *

HEIRICH HEINE Przyczynek do teleologii

TADEUSZ ZATORSKI Filozoficzny żart poety

* * *

WERNER STEGMAIER Sztuka upraszczania świata. Zorientowanie poprzez znaki

ÉTIENNE BALIBAR Co to jest polityka praw człowieka?

PAUL L. LANDSBERG Anarchista przeciw Bogu

* * *

HENRYK BENISZ Prolegomena do greckiej idei wychowania obywatelskiego według Wernera Jaegera

KATARZYNA GÓRCZYŃSKA Samopoznanie na gruncie "Bycia i czasu" Martina Heideggera

MAŁGORZATA KWIETNIEWSKA Jacques Derrida – horyzont życia i śmierci

IGNACY S. FIUT Filozoficzne konsekwencje memetyki

ŁUKASZ CHOLEWA Nowe spojrzenie na zagadnienie informacji

* * *

GEORGE SANTAYANA Sceptycyzm i wiara zwierzęca

KRZYSZTOF P. SKOWROŃSKI Naturalizm i wartości. Interpretacja filozoficzna Georege`a Santayany

* * *

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Idea(ł) i rzeczywistość uniwersytetu. Diagnoza neoklasyczna

WACŁAW BRANICKI Człowiek,byt i logika

MACIEJ ULIŃSKI Holizm etyczny i fenomenologia

JERZY KOCHAN Jean Boudrillard: życie codzienne w matrixie

MARCIN BOGUSŁAWSKI Stanisław Brzozowski filozof XXI wieku

ANNA GAJDA-CHUDECKA Nowoczesność w perspektywie estetyki filozoficznej

PIOTR MARTIN Problematyczność (nieoczywistość) pojęcia sztuki

AGNIESZKA BANDURA Oczywistość nieoczywistości

Nowa Krytyka nr 28/2012

22/02/2017

Spis treści

Nowa Krytyka nr 26-27/2011

22/02/2017

 

SPIS TREŚCI

JERZY KOCHAN Postkolonializm czy wciąż neokolonializm?

MONIKA BOBAKO, DOROTA GROBELNA Filozofia, kolonializm i "Minaret", który nie powstał

Joanna Rajkowska - Minaret

MARIUSZ TUROWSKI - Filozofia, dżihad, nowoczesność: humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej)

LUIS MARTINEZ ANDRADE - Centrum handlowe jako paradygmatyczna figura dyskursu neokolonialnego. Rasizm i władza w Ameryce Łacińskiej

MONIKA BOBAKO - Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy

MARTA STUDENNA - Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka

Joanna Rajkowska - Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich

BOGUSŁAW BAKUŁA - Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj

LESZEK KOCZANOWICZ - My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna

JERZY KOCHAN - Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku

Joanna Rajkowska - Jenin Refugee Camp Central Station

MONIKA SZCZEPANIAK - Marsjasz w Falludży. Elfriede Jelinek o pornografii i moralności w stanie wyjątkowym

EWA MAJEWSKA - Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? Miłość w naszych czasach

Joanna Rajkowska - Obóz dla uchodźców w Uhyst

ANDRZEJ W. NOWAK - Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”

MARIUSZ TUROWSKI - Europocentryzm – technologia i ontologia kolonizacji Kilka uwag o liberalizmie, podboju, supremacji rasowej i niewolnictwie przez pryzmat tezy o indywidualizmie posesywnym C. B. Macphersona

Joanna Rajkowska - Benjamin w Konyi

TERRY EAGLETON - Postkolonializm i „postkolonializm”

ÉTIENNE BALIBAR - Europa : kryzys i kres ?

Joanna Rajkowska - Camping Jenin

HERBERT MARCUSE - Morderstwo nie jest bronią polityczną

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI - Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy

Joanna Rajkowska - Pocztówki ze Szwajcarii

PIOTR RYMARCZYK - Czy Erosa można jeszcze wyzwalać? Kultura masowa w świetle Marcuse`owskiej koncepcji spontanicznej sublimacji

Klasy społeczne to mit! - z DAWIDEM OSTEM rozmawia Przemysław Pluciński

Joanna Rajkowska – Wąwóz

„Nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania robotnikowi czy jest wyzysk?” z JACQUESEM RANCIEREM rozmawia Nicolas Truong

 

Cytat Niemiecki ruch robotniczy jest spadkobiercą klasycznej filozofii niemieckiej . FRYDERYK ENGELS

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki