Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 38/2017

30/12/2017

JERZY KOCHAN Résistance, czyli ruch oporu

JERZY KOCHAN Zapomniany marksista Dow Ber Borochow

DOW BER BOROCHOW Interesy klasowe a kwestia narodowa

DANIEL BENSAID Résistance. Tezy oporu

EDWARD KAROLCZUK O ideowo-politycznej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego

SŁAWOMIR CZAPNIK Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu militarno-przemysłowo-medialnego

BARTOSZ MIKA Teoria krytyczna Thorsteina Veblena

JACEK ROMANŚKI Immanencja obrazu – o koncepcji kina według Gilles’a Deleuze’a

RAFAŁ JAKUBOWICZ Bezrobocie, głód, więzienie (część pierwsza)

JAROSŁAW BARAŃSKI Ja i Duch – antynomie ludzkiej tożsamości. Rozważania nad filozofią człowieka Zygmunta Krasińskiego

HENRYK BENISZ Wstydliwy problem erotyzmu

ZBIGNIEW WIKTOR Marksizm i Socjalizm w XXI wieku. 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Wuhan w Chinach

JAKUB NIKODEM Dialektyka równości. Recenzja Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych

Nowa Krytyka nr 37/2016

22/02/2017

HE PING Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis. Rereading The Accumulation of Capital

WOLFDIETRICH SCHMIED-KOWARZIK Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do praktycznofilozoficznej dialektyki u Marksa

FLORIAN NOWICKI Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu

JERZY KOCHAN Demokracja i wolność

TADEUSZ KLEMENTEWICZ Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?

SEBASTIAN URBANIAK Kolonialna mimesis: od „dzikiego” do proletariusza. Antropologia Michaela Taussiga w perspektywie Benjaminowskiego mesjanizmu

ALEKSANDER ZBRZEZNY Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji

TOMASZ R. WIŚNIEWSKI Przyczynek do zagadnienia końca filozofii

MICHAŁ PYTLIK Psychologia społeczna a materializm historyczny

GRZEGORZ WYCZYŃSKI Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji

ALFRED SKORUPKA Nadczłowiek a bodhisattwa. O różnicach między filozofią Nietzschego a buddyzmem zen

JAKUB NIKODEM Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin, między mitem a wyzwoleniem

DAMIAN WINCZEWSKI Lenin i Clausewitz. Sztuka wojny

ANDRZEJ WOJTASZAK Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego

Nowa Krytyka nr 36/2016

22/02/2017

JACEK TITTENBRUN The Commodification of Human Body

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI Fourier, Reich, Foucault –seksualność w okowach władzy?

PAUL TILLICH Obecny kryzys

PAUL TILLICH Marksizm a socjalizm chrześcijański

JACEK ALEKSANDER PROKOPSKI Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia

EWA KOCHAN Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej

BARBARA WIĘCKOWSKA Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

EDWARD KAROLCZUK Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu

JAN KUROWICKI Zerowość estetyczna i granice sztuki


DOROTA UCIŃSKANowe Ego – fenomenologiczny Absolut

 

Nowa Krytyka nr 35/2015

22/02/2017

JERZY KOCHAN Real Socialism and the Problem of Real and Formal Socialization

MAGDALENA OZIMEK Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności

MICHAŁ SIERMIŃSKI Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego

GRETA JULIANNA WIERZBIŃSKA Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre’owskiej fenomenologii spojrzenia

BOGNA CHOIŃSKA Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy

MICHAŁ PYTLIK Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansu poznawczego

TYMOTEUSZ KOCHAN Polityczna reprodukcja kapitału

BARTOSZ MIKA Ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej – przykład Trójmiejskich stoczniowców

DAMIAN WINCZEWSKI Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej

ŁUKASZ MOLL Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne`a Balibara

WITOLD MARZĘDA Ideologia pustosłowia – dyskurs korporacyjny na przykładzie tzw. kodeksów etycznych firm

SŁAWOMIR CZAPNIK Przyczynek do marksistowskiej krytyki prywatnego automobilizmu

MIROSŁAW KARWAT Umysłowe pożytki z przewrotności / O książce Jana Kurowickiego O pożytku ze zła wspólnego /

ZBIGNIEW WIKTOR Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy

Cytat Przeżywając największy sukces bądź porażkę, przypomnij sobie w jaki sposób zostałeś poczęty,. Nie ma lepszego sposobu czy to na euforię czy na przygnębienie. EMIL CIORAN

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki