Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 36/2016

22/02/2017

JACEK TITTENBRUN The Commodification of Human Body

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI Fourier, Reich, Foucault –seksualność w okowach władzy?

PAUL TILLICH Obecny kryzys

PAUL TILLICH Marksizm a socjalizm chrześcijański

JACEK ALEKSANDER PROKOPSKI Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia

EWA KOCHAN Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej

BARBARA WIĘCKOWSKA Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

EDWARD KAROLCZUK Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu

JAN KUROWICKI Zerowość estetyczna i granice sztuki


DOROTA UCIŃSKANowe Ego – fenomenologiczny Absolut

 

Nowa Krytyka nr 35/2015

22/02/2017

JERZY KOCHAN Real Socialism and the Problem of Real and Formal Socialization

MAGDALENA OZIMEK Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności

MICHAŁ SIERMIŃSKI Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego

GRETA JULIANNA WIERZBIŃSKA Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre’owskiej fenomenologii spojrzenia

BOGNA CHOIŃSKA Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy

MICHAŁ PYTLIK Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansu poznawczego

TYMOTEUSZ KOCHAN Polityczna reprodukcja kapitału

BARTOSZ MIKA Ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej – przykład Trójmiejskich stoczniowców

DAMIAN WINCZEWSKI Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej

ŁUKASZ MOLL Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne`a Balibara

WITOLD MARZĘDA Ideologia pustosłowia – dyskurs korporacyjny na przykładzie tzw. kodeksów etycznych firm

SŁAWOMIR CZAPNIK Przyczynek do marksistowskiej krytyki prywatnego automobilizmu

MIROSŁAW KARWAT Umysłowe pożytki z przewrotności / O książce Jana Kurowickiego O pożytku ze zła wspólnego /

ZBIGNIEW WIKTOR Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy

Nowa Krytyka nr 34/2015

22/02/2017

FLORIAN NOWICKI Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm

MARIUSZ BARANOWSKI Wokół welfare economics Oskara Langego

PAWEŁ SZELEGIENIEC Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego

EWA KOCHAN Róża Luksemburg i bunt mas

MICHAŁ SIERMIŃSKI Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski

ANDRZEJ WOJTASZAK Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz „Pismach zbiorowych”

SŁAWOMIR CZAPNIK Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana

ŁUKASZ MOLL Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy

MAGDALENA OZIMEK Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje

ZBIGNIEW WIKTOR Marksizm i socjalizm w XXI wieku

ŁUKASZ IWASIŃSKI Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii Szkoły Frankfurckiej

MICHAŁ NIKODEM Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego

ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ ALCARAZ Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenko. Konteksty konstruktywizmu

Nowa Krytyka nr 33/2014

22/02/2017

TADEUSZ KLEMENTOWICZ Współrządzenie (good governance) technoliberalizmu a demokracja partycypacyjna

L. K. NAUMIENKO Ewald Iljenkow. W kontekście filozofii światowej

EWALD W. ILJENKOW O sytuacji filozofii

EWALD W. ILJENKOW Psychika i mózg

MAGDALENA CYANKIEWICZ Drugi brzeg Stanisława Wygodzkiego – od przekroczenia Rubikonu po Exodus

MAGDA KAŹMIERCZAK Marks, realizm i socrealizm. Wokół zagadnienia realizmu w powojennej Polsce

JERZY KOCHAN Paul Tiry d`Holbach: religia a „System przyrody”

EDWARD KAROLCZUK „Manifest Partii Komunistycznej” a komunizm

Cytat W stosunku do kobiety jako zdobyczy i niewolnicy powszechnej pożądliwości wyraża się nieskończona degradacja, w jakiej człowiek znajduję się wobec siebie samego. KAROL MARKS

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki