Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 39/2017

JERZY KOCHAN Materializm historyczny wobec pop-teorii

ÉTIENNE BALIBAR Rewizja Manifestu Komunistycznego

BERND STEGEMANN Realizm klasy mieszczańskiej

TYMOTEUSZ KOCHAN Rewolucja bezpodmiotowa a filozofia stanu wyjątkowego

EDWARD KAROLCZUK Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji

SŁAWOMIR CZAPNIK Rozważny i romantyczny? Wizje socjalizmu w dziennikach Ernesto Che Guevary i Mieczysława F. Rakowskiego

BARBARA WIĘCKOWSKA Współczesne tendencje imperialistyczne na przykładzie Ukrainy

JERZY KOCHAN Marksizm recidivus

JACEK TITTENBRUN Marksizm divisus

RAFAŁ JAKUBOWICZ Bezrobocie, głód, więzienie (część druga)

AGNIESZKA BADURA Trichofilia – fetyszyzacja włosów w sztuce współczesnej w ujęciu estetycznym

RYSZARD RÓŻANOWSKI „Odpowiedni dać słowu obraz...” Ernst Cassirer w kręgu Biblioteki Warburga

GRZEGORZ WYCZYŃSKI  Podmiotowość i transferowanie pojęć  w badaniach nad grami wideo

MAREK STANISZEWSKI Przyczyny powstania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej

WOJCIECH SIUDEK Czarnoksięstwa humanistów (recenzja książki: J. Kmita, Czarnoksięstwa humanistów, Poznań 2015)

BOGUSŁAW JASIŃSKI Totalitaryzmy współczesne a liberalizm (recenzja książki: Edward Karolczuk, Nagie życie ofiar wyzysku pracy i wojny, Warszawa 2016)

Cytat Tak więc to ludzie są twórcami i stwórcami Boga, a Bóg nie jest bytem rzeczywistym, lecz bytem istniejącym tylko w umyśle, a przy tym bytem chimerycznym, bo Bóg i chimera są tym samym. KAZIMIERZ ŁYSZCZYŃSKI

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki