Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 39/2017

14/07/2018

JERZY KOCHAN Materializm historyczny wobec pop-teorii

ÉTIENNE BALIBAR Rewizja Manifestu Komunistycznego

BERND STEGEMANN Realizm klasy mieszczańskiej

TYMOTEUSZ KOCHAN Rewolucja bezpodmiotowa a filozofia stanu wyjątkowego

EDWARD KAROLCZUK Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji

SŁAWOMIR CZAPNIK Rozważny i romantyczny? Wizje socjalizmu w dziennikach Ernesto Che Guevary i Mieczysława F. Rakowskiego

BARBARA WIĘCKOWSKA Współczesne tendencje imperialistyczne na przykładzie Ukrainy

JERZY KOCHAN Marksizm recidivus

JACEK TITTENBRUN Marksizm divisus

RAFAŁ JAKUBOWICZ Bezrobocie, głód, więzienie (część druga)

AGNIESZKA BADURA Trichofilia – fetyszyzacja włosów w sztuce współczesnej w ujęciu estetycznym

RYSZARD RÓŻANOWSKI „Odpowiedni dać słowu obraz...” Ernst Cassirer w kręgu Biblioteki Warburga

GRZEGORZ WYCZYŃSKI  Podmiotowość i transferowanie pojęć  w badaniach nad grami wideo

MAREK STANISZEWSKI Przyczyny powstania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej

WOJCIECH SIUDEK Czarnoksięstwa humanistów (recenzja książki: J. Kmita, Czarnoksięstwa humanistów, Poznań 2015)

BOGUSŁAW JASIŃSKI Totalitaryzmy współczesne a liberalizm (recenzja książki: Edward Karolczuk, Nagie życie ofiar wyzysku pracy i wojny, Warszawa 2016)

Nowa Krytyka nr 38/2017

30/12/2017

JERZY KOCHAN Résistance, czyli ruch oporu

JERZY KOCHAN Zapomniany marksista Dow Ber Borochow

DOW BER BOROCHOW Interesy klasowe a kwestia narodowa

DANIEL BENSAID Résistance. Tezy oporu

EDWARD KAROLCZUK O ideowo-politycznej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego

SŁAWOMIR CZAPNIK Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu militarno-przemysłowo-medialnego

BARTOSZ MIKA Teoria krytyczna Thorsteina Veblena

JACEK ROMANŚKI Immanencja obrazu – o koncepcji kina według Gilles’a Deleuze’a

RAFAŁ JAKUBOWICZ Bezrobocie, głód, więzienie (część pierwsza)

JAROSŁAW BARAŃSKI Ja i Duch – antynomie ludzkiej tożsamości. Rozważania nad filozofią człowieka Zygmunta Krasińskiego

HENRYK BENISZ Wstydliwy problem erotyzmu

ZBIGNIEW WIKTOR Marksizm i Socjalizm w XXI wieku. 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Wuhan w Chinach

JAKUB NIKODEM Dialektyka równości. Recenzja Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych

Nowa Krytyka nr 37/2016

22/02/2017

HE PING Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis. Rereading The Accumulation of Capital

WOLFDIETRICH SCHMIED-KOWARZIK Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do praktycznofilozoficznej dialektyki u Marksa

FLORIAN NOWICKI Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu

JERZY KOCHAN Demokracja i wolność

TADEUSZ KLEMENTEWICZ Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?

SEBASTIAN URBANIAK Kolonialna mimesis: od „dzikiego” do proletariusza. Antropologia Michaela Taussiga w perspektywie Benjaminowskiego mesjanizmu

ALEKSANDER ZBRZEZNY Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji

TOMASZ R. WIŚNIEWSKI Przyczynek do zagadnienia końca filozofii

MICHAŁ PYTLIK Psychologia społeczna a materializm historyczny

GRZEGORZ WYCZYŃSKI Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji

ALFRED SKORUPKA Nadczłowiek a bodhisattwa. O różnicach między filozofią Nietzschego a buddyzmem zen

JAKUB NIKODEM Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin, między mitem a wyzwoleniem

DAMIAN WINCZEWSKI Lenin i Clausewitz. Sztuka wojny

ANDRZEJ WOJTASZAK Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego

Nowa Krytyka nr 36/2016

22/02/2017

JACEK TITTENBRUN The Commodification of Human Body

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI Fourier, Reich, Foucault –seksualność w okowach władzy?

PAUL TILLICH Obecny kryzys

PAUL TILLICH Marksizm a socjalizm chrześcijański

JACEK ALEKSANDER PROKOPSKI Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia

EWA KOCHAN Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej

BARBARA WIĘCKOWSKA Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty

PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

EDWARD KAROLCZUK Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu

JAN KUROWICKI Zerowość estetyczna i granice sztuki


DOROTA UCIŃSKANowe Ego – fenomenologiczny Absolut

 

Cytat Wszystkie wódki gorzkie są słodkie. WACŁAW MEJBAUM

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki