Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 42/2019

08/07/2020

JERZY KOCHAN Filozofia na Facebooku

MAX HORKHEIMER Spodziewając się zła, zabiegać o dobro. Rozmowa z Gerhardem Reinem (1972/1976)

JERZY KOCHAN Freedom. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

MARCIN HYLEWSKI Nowa socjologia władzy Michela Foucaulta?

ZBIGNIEW WIKTOR Marksizm i konfucjanizm w ideologii Komunistycznej Partii Chin

BARBARA WIĘCKOWSKA Neoliberalna transformacja dyskursu publicznego - rodzina w obliczu przemian potransformacyjnych

EDWARD KAROLCZUK W walce o pokój i socjalizm. Recenzja książki Larsa Ulrika Thomsena, Fighting for Peace and Socialism - an analysis of imperialism in the 20th and 21. century, Populi Publishers, 2019.

 

Nowa Krytyka nr 41/2019

14/11/2019

JERZY KOCHAN Wolność i interpelacja

 

HALINA WALENTOWICZ Aktualność i historyczność myśli Marksa

 

JURGEN HABERMAS Karl Löwith. Stoicki odwrót od świadomości historycznej

 

JERZY KOCHAN J.G. Fichte and Freedom

 

SEBASTIAN URBANIAK Etnogeneza i polityka. O politycznym znaczeniu początków narodu

 

MICHAŁ PYTLIK Marksizm jako łącznik pomiędzy psychologią mainstreamową a psychologią krytyczną

 

STANISŁAW CHANKOWSKI Jak panująca ideologia uniemożliwia przemianę społeczną

 

KAMIL LIPIŃSKI Alternatywne obrazy w kontekście wydarzeń majowych 1968 roku we Francji na przykładzie twórczości Jean-Luca Godarda  i Chrisa Markera

 

DAWID KOPA Ostatnia odsłona rzeczywistości Jana K.

 

GRZEGORZ WYCZYŃSKI Trudna droga do wolności. Recenzja polemiczna książki Bogusława Jasińskiego - Po drugiej stronie życia

 

Nowa Krytyka nr 40/2018

21/05/2019

JERZY KOCHAN Aresztować filozofię?

MARIUSZ BARANOWSKI, PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Je ne suis pas marxiste? Wspomnienie o Profesorze Jacku Tittenbrunie

MARIUSZ BARANOWSKI, PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI Własność i społeczeństwo:  wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna

JACEK TITTENBRUN Theory of Ownership of Labour Power

JERZY KOCHAN Game of classes

WALTER BENJAMIN Dla ubogich zbieraczy

ODO MARQUARD Sukces medycyny i krytyka medycyny. Współczesny człowiek  jako księżniczka na ziarnku grochu

FLORIAN NOWICKI Teoria produkcji z Grundrisse i jej implikacje dla marksizmu

KATARZYNA SZUMLEWICZ Inspiracje marksowskie w teoriach wychowania: Antonio Gramsci, Paolo Freire, Martha Nussbaum i inni

TYMOTEUSZ KOCHAN Komunizm jako świat totalnie administrowany

ELIASZ ROBAKIEWICZ Dominacja bez hegemonii – pojęcie władzy w studiach postkolonialnych szkoły Subaltern Studies

MATEUSZ PALKAObraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina

RYSZARD RÓŻANOWSKI Egalitarny liberalizm w perspektywie estetycznej/ Recenzja: Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu

Nowa Krytyka nr 39/2017

14/07/2018

JERZY KOCHAN Materializm historyczny wobec pop-teorii

ÉTIENNE BALIBAR Rewizja Manifestu Komunistycznego

BERND STEGEMANN Realizm klasy mieszczańskiej

TYMOTEUSZ KOCHAN Rewolucja bezpodmiotowa a filozofia stanu wyjątkowego

EDWARD KAROLCZUK Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji

SŁAWOMIR CZAPNIK Rozważny i romantyczny? Wizje socjalizmu w dziennikach Ernesto Che Guevary i Mieczysława F. Rakowskiego

BARBARA WIĘCKOWSKA Współczesne tendencje imperialistyczne na przykładzie Ukrainy

JERZY KOCHAN Marksizm recidivus

JACEK TITTENBRUN Marksizm divisus

RAFAŁ JAKUBOWICZ Bezrobocie, głód, więzienie (część druga)

AGNIESZKA BADURA Trichofilia – fetyszyzacja włosów w sztuce współczesnej w ujęciu estetycznym

RYSZARD RÓŻANOWSKI „Odpowiedni dać słowu obraz...” Ernst Cassirer w kręgu Biblioteki Warburga

GRZEGORZ WYCZYŃSKI  Podmiotowość i transferowanie pojęć  w badaniach nad grami wideo

MAREK STANISZEWSKI Przyczyny powstania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej

WOJCIECH SIUDEK Czarnoksięstwa humanistów (recenzja książki: J. Kmita, Czarnoksięstwa humanistów, Poznań 2015)

BOGUSŁAW JASIŃSKI Totalitaryzmy współczesne a liberalizm (recenzja książki: Edward Karolczuk, Nagie życie ofiar wyzysku pracy i wojny, Warszawa 2016)

Cytat Masturbacja ma się tak do seksu jak filozofia do rzeczywistości KAROL MARKS

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki