An open letter to Leszek Kołakowski

E. P.  Thompson 20/03/2017
Cytat Prawo do tego, by w granicach pewnych warunków móc cieszyć się bez przeszkód przypadkowością , nazywano dotąd wolnością osobistą KAROL MARKS