An open letter to Leszek Kołakowski

E. P.  Thompson 20/03/2017
Cytat Nikt nie jest zniewolony w bardziej beznadziejny sposób niż ci, którzy fałszywie wierzą, że są wolni. JOHANN WOLFGANG von GOTHE