An open letter to Leszek Kołakowski

E. P.  Thompson 20/03/2017
Cytat Od dziecka bowiem czułem się myślącą trzciną i cechował mnie pociąg do spraw wyższych WITOLD GOMBROWICZ