An open letter to Leszek Kołakowski

E. P.  Thompson 20/03/2017
Cytat Ze stracha na stracha spokojnie przelatują wróble.