An open letter to Leszek Kołakowski

E. P.  Thompson 20/03/2017
Cytat Niemiecki ruch robotniczy jest spadkobiercą klasycznej filozofii niemieckiej . FRYDERYK ENGELS