Feminizm i radykalizm

Jerzy Kochan Ola Koś / red. / 06/03/2017

SPIS TREŚCI

Jerzy KOCHAN - Feminizm: między humanistyką a polityką

I. DIAGNOZA SYTUACJI

Bartosz MACHALICA - Ruch socjalistyczny wobec emancypacji kobiet

Katarzyna SZUMLEWICZ - Trudny dialog feministek i lewicy

Aleksandra SEKLECKA - Propaganda feministyczna, czyli postulaty feminizmu w polskich mediach

Piotr ANTONIEWICZ - Strategie działania ruchu alterglobalistycznego

II. OD RUCHÓW SPOŁECZNYCH DO DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH

Joanna WYDRYCH - Radykalne ruchy kontestacyjne a kobiety- na przykładzie alterglobalizmu

Marta TRAWIŃSKA - Konstruowanie przestrzeni dla funkcjonowania ruchu anarchofeministycznego - separatyzm i spójna wizja tożsamości czy queerowy parasol?

Karolina JANKOWSKA - Kobiety w zrównoważonym rozwoju - od emancypacji separatystycznej do gender mainstreaming. Przełom w ruchu kobiecym

III. KONTROWERSJE PRAWNE

Wanda NOWICKA - Wyzwania feminizmu w Polsce

Piotr SZUMLEWICZ - Genderowa polityka społeczna

Ewa MAJEWSKA - Płeć, prawo i pożądanie. Feministki o seksualności

Jan SOWA - Trzecia fala na mieliźnie - kobieta w towarowej logice późnego kapitalizmu

IV. ARTYSTYCZNE IMPLIKACJE

Ewa Małgorzta TATAR - Ewa Partum. Prywatne/publiczne: kobieta a naród/kobieta a społeczeństwo

Kamila WIELEBSKA - Venus ex machina. Na nieoczekiwanym szlaku pożądania

Aleksandra KOŚ - Obraz poza przedstawieniem, Ku radykalnej restrukturyzacji

Artykuły powstały na podstawie referatów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej przez Redakcję "NOWEJ KRYTYKI" i Zakład Filozofii Kultury Uniwersyteu Szczecińskiego w dniach 2-3 marca 2007 w Szczecinie

Cytat To nie jest konieczność dziejowa, że proletariat żre spulchniacze i wypełniacze. O nie! DOMINIK PASZKIEWICZ