Przyczynek do kwestii narodowej

Julian Brun 06/03/2017

Prezentowany tu "Przyczynek do kwestii narodowej" Juliana Bruna stanowi doskonałe dopełnienie analiz zawartych w najsłynniejszej pracy Bruna "Stefana Żeromskiego tragedii pomyłek" / rozprawa ta w całości dostępna jest on line na naszej stronie/. Bogata historyczna i teoretyczna analiza kwestii narodowej i nie zapośredniczone już prozą Żeromskiego badania historii formowania się narodu polskiego jeszcze raz pokazują jak niezwykłym, wspaniałym badaczem był Julian Brun. Doprawdy nie przypadkiem uznaje się go za najwybitniejszego polskiego myśliciela zajmującego się problematyką narodu.

Cytat Specjalne zasady chrześcijaństwa głoszą pokorę, wzgardę dla samego siebie, uniżoność, poufałość, ustępliwość - słowem, wszystkie porywy, cechujące kanalię. KAROL MARKS