Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk  Engels 06/03/2017

"...Nadspodziewane powodzenie lafargowskiego przekładu w krajach, gdzie mówią po francusku, a
zwłaszcza w samej Francji, nasunęło mi pytanie, czy nie byłoby również pożyteczne osobne wydanie tych
trzech rozdziałów po niemiecku. W tymże czasie redakcja zuryskiego „Socjaldemokraty” powiadomiła
mnie, że w Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej wysuwa się powszechne żądanie wydawania
nowych broszur propagandowych, i zapytała, czy nie zechciałbym przeznaczyć na ten cel owych trzech
rozdziałów. Oczywiście zgodziłem się i oddałem moją pracę do dyspozycji....

Cytat Wszystkie wódki gorzkie są słodkie. WACŁAW MEJBAUM