Materializm dialektyczny

Jarosław  Ładosz 06/03/2017

"Myśl filozoficzna panująca w Europie kolejno w starożytności, w średniowieczu i w czasch nowożytnych była - przy całej jej różnorodności w ramach poszczególnych epok - odpowiednio wyrazem klasowych poglądów właścicieli niewolników, feudałów, burżuazji. Wyrastała ona ( choć jej twórcy nie byli tego świadomi )z nowych warunków społeczno-ekonomicznych determinowanych przez typ działalności życiowej wnoszony w społeczeństwo przez klasę obejmującą w nim panowanie..."

Cytat Istnieją całe systemy chytrze acz bezwiednie, kombinowanych złudzeń, które zabezpieczaja inteligencję polską przed zetknięciem się z istotnym, nie dającym się oszukać, światem STANISŁAW BRZOZOWSKI