Materializm dialektyczny

Jarosław  Ładosz 06/03/2017

"Myśl filozoficzna panująca w Europie kolejno w starożytności, w średniowieczu i w czasch nowożytnych była - przy całej jej różnorodności w ramach poszczególnych epok - odpowiednio wyrazem klasowych poglądów właścicieli niewolników, feudałów, burżuazji. Wyrastała ona ( choć jej twórcy nie byli tego świadomi )z nowych warunków społeczno-ekonomicznych determinowanych przez typ działalności życiowej wnoszony w społeczeństwo przez klasę obejmującą w nim panowanie..."

Cytat Przeżywając największy sukces bądź porażkę, przypomnij sobie w jaki sposób zostałeś poczęty,. Nie ma lepszego sposobu czy to na euforię czy na przygnębienie. EMIL CIORAN