Filozofia Althussera

Romuald Łoziński 17/02/2017

 

Książka profesora Romualda Łozińskiego jest jedyną monografią w języku polskim poświęconą filozofii Louisa Althussera. Udostępnienie jej on line sprawi z pewnością wszystkim miłośnikom "szkoły Althussera" i jej spadkobierców wiele satysfakcji.


SPIS TREŚCI

Od autora...........................................................................3

Wstęp.................................................................................5

Rozdział I.

Niektóre aspekty sytuacji teoretycznej we współczesnej filozofii francuskiej........................................................................13

Rozdział II.

Motywy i zamierzenia Althussera.....................................28

Rozdział III.

Jak czytać Marksa............................................................40

Rozdział IV.

Dwa główne pojęcia "teorii ewolucji formacji teoretycznych" .....58

Rozdział V.

Spór o Marksa.................................................................83

Rozdział VI.

Teoria i praktyka...........................................................107

Rozdział VII.

"Poznanie"..................................................................118

Rozdział VIII.

Dialektyka.....................................................................149

Rozdział IX.

Ideologia.......................................................................177

Rozdział X.

Spór o humanizm..........................................................206

Rozdział XI.

Filozofia ........................................................................233

Zamiast zakończenia.....................................................256

Resume.................262

Cytat Niemiecki ruch robotniczy jest spadkobiercą klasycznej filozofii niemieckiej . FRYDERYK ENGELS