Konferencja Marks 2019

Globalny kapitalizm stoi na rozdrożu. Dalsza akumulacja i tyrania gospodarki opartej na ideologii kapitalistycznego wzrostu grozi planetarną katastrofą klimatyczną. Dni systemu opartego na stałym rozroście produkcji i konsumpcji wydają się być policzone. Sprawdzają się przewidywania Karola Marksa dotyczące rosnącego rozwarstwienia dochodów i dóbr. Rosną sprzeczności klasowe, a na znaczeniu w państwach-imperiach zyskuje skrajna prawica, prawicowy populizm i autorytaryzm. Chwieje się idea liberalnej demokracji, w której obietnice masy pracujące nie chcą już wierzyć.

Późny kapitalizm to wielka i globalna sieć kryzysów, gdzie przyśpieszeniu ulegają mechanizmy wyzysku i gdzie kapitał dociera w końcu do ściany w postaci różnorodnych barier dla swojego wzrostu. Realną groźbą jest czyhający tuż za rogiem i pozbawiony wszelkich zasad „kapitalizm katastroficzny”. Realną groźbą jest obserwowany przez nas regres w militaryzm, autorytaryzm i faszyzm oraz rasizm. Zjawiska te są nierozerwalnie powiązane z narastającymi sprzecznościami, które możemy zaobserwować wewnątrz systemu kapitalistycznego. Teraźniejszość późnego kapitalizmu jest coraz bliższa barbarzyństwu, zagrażając gatunkowemu przetrwaniu ludzi, a także całej Ziemi.

W tej sytuacji kluczowy wydaje się powrót do myśli Karola Marksa i jego kontynuatorów.

Zapraszamy do wspólnej refleksji nad kondycją ekonomiczną, polityczną, kulturową i klimatyczną globalnego, a także lokalnego późnego kapitalizmu. W duchu teorii krytycznej, filozofii materializmu i myśli Karola Marksa.

Zapraszamy na ósmą edycją konferencji Nowej Krytyki. Zapraszamy na konferencję Marks i późny kapitalizm!

 

 

PROGRAM

16.09. poniedziałek
Przyjazd uczestników.
18.00 – spotkanie w Sali Kominkowej

17.09. wtorek
10.00
• prof. US dr hab. Jerzy Kochan (US): Co było? Co jest? Co będzie?
• dr Florian Nowicki: Późnokapitalistyczna ideologia kapitalizmu
• Michał Siermiński (UW): Lenin i jego krytycy - dyskusja wokół >>egzogennych<< fragmentów Co robić?
• dr Damian Winczewski: Marsyliusz z Padwy jako proto-materialista historyczny?

13.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00
• dr Teresa Święćkowska: Prawo autorskie w późnym kapitalizmie z perspektywy Jewgienija B. Paszukanisa
• Tomasz Jativa (UW): BitCoin w świetle Marksowskiej koncepcji pieniądza
• dr Mariusz Baranowski (UAM), dr Bartosz Mika (UG): Uberyzacja stosunków pracy: między dobro- i złostanem jednostek
• M. Karbowska, Barbara Więckowska (US): Socjalistyczna Europa a globalny kapitalizm

18.00 – 20.00 przerwa

20.00
REVOLUTION NOW !
Stulecie Rewolucji. Tradycja Awangardy i Perspektywy Nowoczesności
Prezentacja numeru 19/20 czasopisma "Sztuka i Dokumentacja" – redaktor naczelny dr Łukasz Guzek, dr Bogusław Jasiński

18.09 środa
10.00
• prof. UW dr hab. Halina Walentowicz (UW): Nowoczesne nadzieje, ponowoczesne niepokoje
• Tymoteusz Kochan (US): Marks kontra katastrofa, populizm i anty-ekonomia
• dr Henryk Kliszko: Wolny wytwórca
• Cyprian Kraszewski: Marksizm - między społeczeństwem otwartym a zamkniętym

13.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00
• Reformy nauki i szkolnictwa wyższego jako mechanizm reprodukcji hegemonii kulturowej i przemocy symbolicznej. Panel dyskusyjny z udziałem profesorów Bohdana Kaczmarka, Mirosława Karwata, Tadeusza Klementewicza i Filipa Pierzchalskiego (UW)

18.00 – 20.00 przerwa


20.00
GRANICE JĘZYKA NIE SĄ GRANICAMI ŚWIATA. Jak sztuka współczesna opisuje zmiany społeczne?
Prezentacja podstawowych idei pisma "Sztuka i Dokumentacja": dlaczego język sztuki wyprzedza język nauki i filozofii w opisie świata? Dokumentacja czy kreacja jako problem źle postawiony. Prowadzenie: dr Bogusław Jasiński, dr Łukasz Guzek.

19.09 czwartek
10.00

• dr hab. UW Tomasz Wiśniewski (UW): Herbert Marcuse - filozofia i rewolucja
• Tomasz Figura: Rysa metaboliczna. Wprowadzenie do ekologii Marksa
• Paweł Jaworski: Ekosocjalizm a zielony kapitalizm
• Mikołaj Bojnarowicz: Kulturowa rzeczywistość późnego kapitalizmu w ujęciu Pasoliniego i Jamesona
• dr Łukasz Guzek (ASP Gdańsk): Nowa definicja muzeum

13.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00
• dr Katarzyna Szumlewicz (UW): Osobowość autorytarna: geneza i przeciwdziałanie
• Jan Grzybowski: (post)Anarchizm na czasy późnego kapitalizmu
• dr Sławomir Czapnik (UO): Mówią jak jest. Marksiści objaśniają świat. Spotkanie poświęcone książce.

19.00 kolacja

20.08 piątek
Wyjazd uczestników do godziny 12.00

 

Wpłaty na konferencje wynoszą 400 zł dla pracownika naukowego i innych osó, 350 zł dla studentów i doktorantów.

Wpłaty z adnotacją Nowa Krytyka KONFERENCJA prosze wpłacać na konto nr  56 1020 4795 0000 9102 0033 5158

UWAGA! Wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

 

Miejsce: Pobierowo, ośrodek Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cytat Jeśli zejdziesz do jeziora sprawiedliwości i będziesz żeglował przy pomyślnym wietrze, nie zostanie zerwany twój żagiel, nie będziesz płynął powoli, nie będzie uszkodzony twój maszt, nie załamią się reje... TOTMES

Sonda

Czy istnieje wolna wola?

zobacz wyniki