Konferencja Marks 2019

Globalny kapitalizm stoi na rozdrożu. Dalsza akumulacja i tyrania gospodarki opartej na ideologii kapitalistycznego wzrostu grozi planetarną katastrofą klimatyczną. Dni systemu opartego na stałym rozroście produkcji i konsumpcji wydają się być policzone. Sprawdzają się przewidywania Karola Marksa dotyczące rosnącego rozwarstwienia dochodów i dóbr. Rosną sprzeczności klasowe, a na znaczeniu w państwach-imperiach zyskuje skrajna prawica, prawicowy populizm i autorytaryzm. Chwieje się idea liberalnej demokracji, w której obietnice masy pracujące nie chcą już wierzyć.

Późny kapitalizm to wielka i globalna sieć kryzysów, gdzie przyśpieszeniu ulegają mechanizmy wyzysku i gdzie kapitał dociera w końcu do ściany w postaci różnorodnych barier dla swojego wzrostu. Realną groźbą jest czyhający tuż za rogiem i pozbawiony wszelkich zasad „kapitalizm katastroficzny”. Realną groźbą jest obserwowany przez nas regres w militaryzm, autorytaryzm i faszyzm oraz rasizm. Zjawiska te są nierozerwalnie powiązane z narastającymi sprzecznościami, które możemy zaobserwować wewnątrz systemu kapitalistycznego. Teraźniejszość późnego kapitalizmu jest coraz bliższa barbarzyństwu, zagrażając gatunkowemu przetrwaniu ludzi, a także całej Ziemi.

W tej sytuacji kluczowy wydaje się powrót do myśli Karola Marksa i jego kontynuatorów.

Zapraszamy do wspólnej refleksji nad kondycją ekonomiczną, polityczną, kulturową i klimatyczną globalnego, a także lokalnego późnego kapitalizmu. W duchu teorii krytycznej, filozofii materializmu i myśli Karola Marksa.

Zapraszamy na ósmą edycją konferencji Nowej Krytyki. Zapraszamy na konferencję Marks i późny kapitalizm!

 

 

PROGRAM

16.09. poniedziałek
Przyjazd uczestników.
18.00 – spotkanie w Sali Kominkowej

17.09. wtorek
10.00
• prof. US dr hab. Jerzy Kochan (US): Co było? Co jest? Co będzie?
• dr Florian Nowicki: Późnokapitalistyczna ideologia kapitalizmu
• Michał Siermiński (UW): Lenin i jego krytycy - dyskusja wokół >>egzogennych<< fragmentów Co robić?
• dr Damian Winczewski: Marsyliusz z Padwy jako proto-materialista historyczny?

13.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00
• dr Teresa Święćkowska: Prawo autorskie w późnym kapitalizmie z perspektywy Jewgienija B. Paszukanisa
• Tomasz Jativa (UW): BitCoin w świetle Marksowskiej koncepcji pieniądza
• dr Mariusz Baranowski (UAM), dr Bartosz Mika (UG): Uberyzacja stosunków pracy: między dobro- i złostanem jednostek
• M. Karbowska, Barbara Więckowska (US): Socjalistyczna Europa a globalny kapitalizm

18.00 – 20.00 przerwa

20.00
REVOLUTION NOW !
Stulecie Rewolucji. Tradycja Awangardy i Perspektywy Nowoczesności
Prezentacja numeru 19/20 czasopisma "Sztuka i Dokumentacja" – redaktor naczelny dr Łukasz Guzek, dr Bogusław Jasiński

18.09 środa
10.00
• prof. UW dr hab. Halina Walentowicz (UW): Nowoczesne nadzieje, ponowoczesne niepokoje
• Tymoteusz Kochan (US): Marks kontra katastrofa, populizm i anty-ekonomia
• dr Henryk Kliszko: Wolny wytwórca
• Cyprian Kraszewski: Marksizm - między społeczeństwem otwartym a zamkniętym

13.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00
• Reformy nauki i szkolnictwa wyższego jako mechanizm reprodukcji hegemonii kulturowej i przemocy symbolicznej. Panel dyskusyjny z udziałem profesorów Bohdana Kaczmarka, Mirosława Karwata, Tadeusza Klementewicza i Filipa Pierzchalskiego (UW)

18.00 – 20.00 przerwa


20.00
GRANICE JĘZYKA NIE SĄ GRANICAMI ŚWIATA. Jak sztuka współczesna opisuje zmiany społeczne?
Prezentacja podstawowych idei pisma "Sztuka i Dokumentacja": dlaczego język sztuki wyprzedza język nauki i filozofii w opisie świata? Dokumentacja czy kreacja jako problem źle postawiony. Prowadzenie: dr Bogusław Jasiński, dr Łukasz Guzek.

19.09 czwartek
10.00

• dr hab. UW Tomasz Wiśniewski (UW): Herbert Marcuse - filozofia i rewolucja
• Tomasz Figura: Rysa metaboliczna. Wprowadzenie do ekologii Marksa
• Paweł Jaworski: Ekosocjalizm a zielony kapitalizm
• Mikołaj Bojnarowicz: Kulturowa rzeczywistość późnego kapitalizmu w ujęciu Pasoliniego i Jamesona
• dr Łukasz Guzek (ASP Gdańsk): Nowa definicja muzeum

13.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00
• dr Katarzyna Szumlewicz (UW): Osobowość autorytarna: geneza i przeciwdziałanie
• Jan Grzybowski: (post)Anarchizm na czasy późnego kapitalizmu
• dr Sławomir Czapnik (UO): Mówią jak jest. Marksiści objaśniają świat. Spotkanie poświęcone książce.

19.00 kolacja

20.08 piątek
Wyjazd uczestników do godziny 12.00

 

Wpłaty na konferencje wynoszą 400 zł dla pracownika naukowego i innych osó, 350 zł dla studentów i doktorantów.

Wpłaty z adnotacją Nowa Krytyka KONFERENCJA prosze wpłacać na konto nr  56 1020 4795 0000 9102 0033 5158

UWAGA! Wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

 

Miejsce: Pobierowo, ośrodek Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cytat Specjalne zasady chrześcijaństwa głoszą pokorę, wzgardę dla samego siebie, uniżoność, poufałość, ustępliwość - słowem, wszystkie porywy, cechujące kanalię. KAROL MARKS

Sonda

Czy istnieje wolna wola?

zobacz wyniki