Konferencja Marks 2019

Globalny kapitalizm stoi na rozdrożu. Dalsza akumulacja i tyrania gospodarki opartej na ideologii kapitalistycznego wzrostu grozi planetarną katastrofą klimatyczną. Dni systemu opartego na stałym rozroście produkcji i konsumpcji wydają się być policzone. Sprawdzają się przewidywania Karola Marksa dotyczące rosnącego rozwarstwienia dochodów i dóbr. Rosną sprzeczności klasowe, a na znaczeniu w państwach-imperiach zyskuje skrajna prawica, prawicowy populizm i autorytaryzm. Chwieje się idea liberalnej demokracji, w której obietnice masy pracujące nie chcą już wierzyć.

Późny kapitalizm to wielka i globalna sieć kryzysów, gdzie przyśpieszeniu ulegają mechanizmy wyzysku i gdzie kapitał dociera w końcu do ściany w postaci różnorodnych barier dla swojego wzrostu. Realną groźbą jest czyhający tuż za rogiem i pozbawiony wszelkich zasad „kapitalizm katastroficzny”. Realną groźbą jest obserwowany przez nas regres w militaryzm, autorytaryzm i faszyzm oraz rasizm. Zjawiska te są nierozerwalnie powiązane z narastającymi sprzecznościami, które możemy zaobserwować wewnątrz systemu kapitalistycznego. Teraźniejszość późnego kapitalizmu jest coraz bliższa barbarzyństwu, zagrażając gatunkowemu przetrwaniu ludzi, a także całej Ziemi.

W tej sytuacji kluczowy wydaje się powrót do myśli Karola Marksa i jego kontynuatorów.

Zapraszamy do wspólnej refleksji nad kondycją ekonomiczną, polityczną, kulturową i klimatyczną globalnego, a także lokalnego późnego kapitalizmu. W duchu teorii krytycznej, filozofii materializmu i myśli Karola Marksa.

Zapraszamy na ósmą edycją konferencji Nowej Krytyki. Zapraszamy na konferencję Marks i późny kapitalizm!

Konferencja odbywa się w dniach 16-20 września 2019 roku. W trakcie konferencji przewidujemy panele dyskusyjne, referaty i dyskusje okrągłego stołu. Zgłoszenia referatów przyjmujemy na adres mailowy redakcji Nowej Krytyki: nowakrytyka@whus.pl oraz przez naszego Facebooka (przez wiadomości). Wybrane referaty będą opublikowane na łamach czasopisma Nowa Krytyka /czasopismo jest punktowane/. Możliwe jest też publikowanie wersji anglojęzycznej artykułu przy dostarczeniu przez Autora tzw. maszynopisu gwarantowanego tłumaczenia oraz publikacja on-line.

Warunkiem uczestnictwa i przyjęcia zgłoszenia na konferencję jest dokonanie wpłaty na konto konferencji w wysokości 350 złotych dla doktorantów i studentów i 400 złotych dla pracowników naukowych. Istnieje także możliwość uczestnictwa w konferencji bez wygłaszania referatu w charakterze słuchacza. W tym przypadku wpłata wynosi 400 złotych. Opłata konferencyjna obejmuje noclegi oraz catering. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do końca maja 2019.

Dane do wpłaty:

PKO BP ODDZIAŁ 2 W SZCZECINIE
Nr rachunku: 56 1020 4795 0000 9102 0033 5158
W tytule: KONFERENCJA NOWA KRYTYKA 2019
Wydajemy potwierdzenia wpłat. Wpłat nie zwracamy. Podbijamy wszelkie delegacje.

 

Miejsce: Pobierowo, ośrodek Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cytat Degenerata nęci coś szkodliwego, wegetarianina warzywa. FRYDERYK NIETZSCHE

Sonda

Czy istnieje wolna wola?

zobacz wyniki